fietspaden

 
“We moeten steden bouwen voor mensen, niet voor auto’s. Daar worden ook de automobilisten zelf beter van. De zogenaamde ‘war on cars’, die er volgens sommige politici en opiniemakers is, bestaat niet. Dat is een argument dat luie politici gebruiken om niets te doen”, zegt Brent Toderian.
 
 

 
Rekenhof kritisch voor investering minister Weyts
 
Show us the money. Het is deze keer geen partijvoorzitter die het zegt, maar een eerbiedwaardige instelling als het Rekenhof. Die uitte met die woorden kritiek op Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (NVA), omdat over de 100 miljoen euro die moet dienen voor nieuwe fietspaden niets terug te vinden is in de begroting. CD&V, sp.a en Groen delen de kritiek.
 

Fietsende Vlamingen ergeren zich aan ontbrekende of erbarmelijke fietspaden. Of aan werkzaamheden die geen veilige omlegging bieden.
 

Er liepen 420 inzendingen online binnen, nadat De Standaard de fietsende lezers had opgeroepen hun goeie en minder goeie ervaringen op de weg te melden.

Niet verrassend zijn de slechte voorbeelden in de meerderheid, met 330 voorbeelden, tegen 90 positieve. De verhouding toont dat we in Vlaanderen en Brussel nog werk voor de boeg hebben om tot een kwalitatief fietsnetwerk te komen.

Tags: 

Net toen de komkommers tot hun volle wasdom waren gekomen, publiceerde ik een polemisch stukje onder de titel ‘Van fietspadlobby naar fietslobby’. Het werd mijn meest gelezen blogpost ooit en toen De Standaard hem publiceerde op haar opiniepagina’s kwamen er reacties van de Fietsersbond, de voorzitter van de programmaraad van het Fietsberaad (en burgemeester van Deinze) Jan Vermeulen en de Gentse schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw.

Tags: 

Pages