fijn stof

Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen gaat zelf metingen uitvoeren naar de luchtkwaliteit in twaalf scholen.

Aanleiding zijn de slechte resultaten in tien stedelijke scholen die deelnamen aan een Greenpeace-onderzoek naar luchtkwaliteit. Het onderzoek toont een opvallend verschil tussen scholen in een groene omgeving en scholen in smalle straten met hoge gebouwen of 'street canyons', maar globaal genomen zijn de resultaten niet goed.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie eist vervuilde lucht wereldwijd jaarlijks drie miljoen doden. De OESO stelde vorig jaar al dat tegen 2060 elk jaar 6 tot 9 miljoen mensen voortijdig zullen sterven door luchtverontreiniging. Wat betekent dat voor ons land? Hoe slecht is de lucht die wij hier door onze longen jagen? En welke impact heeft dit op uw gezondheid? U mag uw adem inhouden tijdens het lezen van wat volgt.

 

 

De luchtkwaliteit is in Vlaanderen gestaag verbeterd. Hoboken , Beerse en de haven van Antwerpen blijven echter black spots. Globaal beantwoordt Vlaanderen steeds beter aan de Europese normen. De veel strengere adviezen van de WGO halen we daarentegen, zeker wat fijn stof betreft, totaal niet.

 

 

Het aandeel fijn stof in onze lucht is alarmerend hoog. Volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie woont liefst 97 procent van de Vlamingen in een regio met te hoge waarden voor de kleinste stofdeeltjes (de ­zogeheten PM2,5: partikeltjes kleiner dan 2,5 micrometer). Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij. Fijn stof, dat vooral in de lucht terechtkomt door de uitstoot van verkeer en industrie, kan long-, hart- en vaatziekten veroorzaken. Naast fijn stof zijn ook de concentraties aan ozon, stikstofdioxide en zwaveldioxide problematisch.

“Ik heb nog meegewerkt aan de aanleg van de Ring en toen waren fijn stof en geluidsoverlast nog geen thema. Helaas is er nog niet veel veranderd. De auto is nog altijd koning. Ik pleit ervoor om zo veel mogelijk verkeer ondergronds te laten rijden. Dus geen nieuwe viaducten op Linkeroever en in Zwijndrecht”, zegt Luc uit Beveren.

“Ook het transport van en naar de haven moet anders. Het is niet realistisch om dat over de weg te doen. Ik hoop in ieder geval dat de geluidsoverlast wordt aangepakt.”

(pvdp)

 

Pages