fijnstof

Technologie om tunnels te zuiveren verder ontwikkelen

De uitstoot van stikstofdioxide aan de Craeybeckxtunnel is erg hoog tijdens de spits. Wat betekent dat voor de volksgezondheid? En heeft de overkapping van de Ring dan wel zin?

 

De luchtmetingen aan de monden van de Craeybeckxtunnel zijn slecht. Is dat ook slecht nieuws voor de overkapping?

Tags: 

Houtverbranding draagt ’s winters sterk bij aan de fijnstofconcentraties

Houtverbranding draagt tot één derde bij aan de totale hoeveelheid fijn stof in de lucht in de winter. Dat blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd in de winter van 2015-2016 in een woonwijk in Dessel.

Houtverbranding draagt volgens de resultaten gemiddeld een derde bij aan het fijn stof in de lucht. Bij vuur stoken komen er ook kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) vrij. Uit metingen in de schouw blijkt ook dat er qua uitstoot grote verschillen zijn tussen verwarmingsinstallaties.

Tags: 

Bestelauto’s goed voor eenderde van de fijnstofemissies in de stad

Bestelauto’s zorgen voor 34 % van de fijnstofemissies in de bebouwde kom van alle wegverkeer, terwijl hun aandeel van de gereden kilometers van alle wegverkeer binnen de bebouwde kom 12 % is.

Dat blijkt uit de studie “Gebruikers en Inzet van Bestelauto’s in Nederland”, verricht door een aantal bureaus zoals CE Delft en TNO in opdracht van Connekt.


Bestelauto’s zorgen ook voor ca. 14 % van de CO2 uitstoot van het Nederlands wagenpark (personen en vracht), en ca. 35 % van de CO2 uitstoot van logistiek verkeer (incl. binnenvaart).

Tags: 

Inwoners Stuttgart klagen burgemeester aan

Strafrechtelijke zaak vanwege luchtverontreiniging

 

Enkele bewoners in de Duitse stad Stuttgart zijn een strafrechtelijke zaak gestart tegen onder meer hun burgemeester. Ze verwijten hem te weinig te doen tegen de aanhoudende luchtverontreiniging. De aanklacht luidt het veroorzaken van lichamelijk letsel en het niet verlenen van bijstand.

Tags: 

Wetenschappers: "Sluit buggy’s af tegen luchtvervuiling"

Ouders die hun kinderen naar school brengen met de jongste peuter in een buggy, kunnen die maar beter afsluiten, zeggen Britse wetenschappers. De kinderen in de buggy lopen tot tweemaal zoveel gevaar door luchtvervuiling.

 

Ouders die hun jonge kinderen naar school brengen, nemen daarbij vaak hun jongste peuter mee in de buggy. Wetenschappers van de Universiteit van Surrey testten de vervuiling waaraan die jongste kinderen worden blootgesteld. Ze maakten 64 trips van en naar verschillende scholen en maten daarbij de luchtkwaliteit in de buggy.

Tags: 

Steeds meer Chinezen sterven door fijnstof van het autoverkeer

Steeds meer Chinezen sterven aan hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen. Een grote overkoepelende studie linkt dat ziektebeeld rechtstreeks aan de toename van fijnstof in de steden, ten gevolge van het toenemend autoverkeer.

Tags: 

“Lage-emissiezone zal onze straat niet schoner maken”

De resultaten van het CurieuzeNeuzen-onderzoek van Ringland waren een wake-upcall voor de bewoners van de Borsbeekstraat. De luchtkwaliteit bleek er barslecht. “Met de invoering van de lage-emissiezone wordt dat probleem niet ten gronde aangepakt”, zegt bewoner Jan De Loof. “Dat gaan we nu zelf aantonen.”

Tags: 

Haard van vervuiling staat in salon

‘Grootste volksgezondheidsprobleem’


Dat we de Europese normen halen, betekent niet dat onze lucht gezond is, zegt Wouter Arrazola de Oñate, directeur van de Vereniging Respiratoire Gezondheid en Tuberculose.

Want terwijl de gemiddelde jaargrens voor Europa op 40 microgram ligt, houdt de Wereldgezondheidsorganisatie het op 20 microgram. Die norm haalt Vlaanderen in geen enkel meetstation.

Tags: 

Pages