fijnstof

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Verkeersdeelnemers in Nederlandse steden krijgen grote concentraties ultrafijnstof binnen, afkomstig van vervuilend stedelijk verkeer. Dat blijkt uit metingen van Milieudefensie langs fietsroutes in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Door de meetgegevens van de routes zichtbaar te maken in films van diezelfde routes, laat de milieuorganisatie direct zien hoeveel ultrafijnstof mensen in het stedelijk verkeer tegenkomen.
 

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Fijnstof ook bij lage concentraties kankerverwekkend

 

Fijn stof blijkt gevaarlijker voor de volksgezondheid dan algemeen werd aangenomen. Langdurige blootstelling aan fijn stof verhoogt de kans op longkanker, zelfs bij concentraties lager dan de normen van de Europese Unie. De alarmerende resultaten van een internationaal onderzoek, dat is gecoördineerd door de Universiteit Utrecht, zijn vandaag gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet Oncology.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Stadsbomen doen veel meer dan wat groen in het stadsbeeld brengen. Volgens onderzoek van de Amerikaanse overheid redden ze gemiddeld een mensenleven per jaar.

De Amerikaanse dienst voor Bosbeheer deed onderzoek naar de volledige impact van stadsbomen op de gezondheid, met name op de concentratie van fijnstof in tien steden waaronder Atlanta, Boston, New York en San Francisco.

Fijnstof leidt tot longontsteking, aderverkalking en hartaandoeningen en verkort de levensverwachting.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Smartphones zijn vandaag de dag zo krachtig dat ze gebruikt kunnen worden bij het verrichten van wetenschappelijke metingen. Dat is het hele idee achter iSPEX: een project waarbij gewone mensen hun smartphone kunnen gebruiken om de hoeveelheid fijnstof in de lucht te meten.  

Pages