fijnstof

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Schone lucht is van belang voor de gezondheid. Bij schone lucht zou onze gemiddelde levensverwachting ongeveer een jaar groter zijn. Verontreinigde lucht veroorzaakt hart- en vaatproblemen en luchtwegaandoeningen zoals astma. In juni van dit jaar heeft de WHO vastgesteld dat roet van dieseluitlaatgassen bij mensen kanker veroorzaakt. Kinderen worden thuis, in het kinderdagverblijf en op school blootgesteld aan fijn stof in binnen- en buitenlucht.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bij het effect van fijnstof op de longen en het hart zijn vooral de herkomst en chemische samenstelling van deeltjes belangrijk. Deze factoren zijn van groter belang dan de massa van de deeltjes, concludeert Maciek Strak. Promovendus Strak onderzocht welke fijnstofcomponenten het schadelijkst zijn voor longen en hart. Daar was nog weinig over bekend. Tijdens het onderzoek werden 31 gezonde, niet-rokende jonge vrijwilligers op vijf locaties herhaaldelijk vijf uur blootgesteld aan fijnstof.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De slechte luchtkwaliteit belemmert de ambitie van het nieuwe Kabinet om Nederland in de top 5 van de meest concurrerende economieën te verankeren en te versterken. Als gevolg van Europese normen voor onder andere fijnstof zitten verschillende Nederlandse steden tegen hun grenzen van economische groei aan. Bovendien leidt een hoge dosis fijnstof voor ernstige gezondheidsrisico's en vormt het daarmee een bedreiging voor de beroepsbevolking.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens een rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) verkort luchtvervuiling, en met name fijnstof, in sommige delen van Europa het leven met bijna 2 jaar. Het rapport zegt niet over welke landen het gaat, maar het zou vooral om enkele streken in Polen en andere industriegebieden in Oost-Europa. Voor heel Europa zou fijnstof verantwoordelijk zijn voor een verkorting van de levensduur met gemiddeld 8 maanden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het iSPEX-project: ‘Meet fijnstof met je smartphone’ van het team van de Universiteit Leiden heeft de Academische Jaarprijs 2012 gewonnen. De prijs is goed voor 100.000 euro dat het mogelijk maakt om het project, dat het grootste Nederlandse citizen science experiment ooit moet worden, te realiseren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Met je smartphone tussen het Whatsappen en Twitteren door meten hoe vervuild de lucht om je heen is? Dat kan. Een team van de Universiteit Leiden heeft gisteren de Academische Jaarprijs 2012 gewonnen voor een project waarbij je telefoon fijnstof kan meten.
Het onderzoeksteam verspreidt volgend jaar tienduizend plastic toetertjes voor de iPhone met bijbehorende app. Deelnemers in het hele land gaan dan in mei of juni het fijnstof in de lucht meten. Die vorm van 'citizen science' is volgens Frans Snik, sterrenkundige en lid van het team, een van de grootste ooit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Benno Boeters is freelance journalist voor Technisch Weekblad.

De weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere is het grootste Nederlandse wegenbouwproject van dit decennium. Maar liefst vier miljard euro bedraagt de investering voor de 63 kilometer snelweg van de A9, A10 Oost, A6 en A1. Op 1 maart gaf minister Schultz-Van Haegen van Infrastructuur en Milieu het startsein.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

AMERSFOORT - Astmapatiënten en mensen met COPD, een chronische longaandoening, verlaten steeds vaker onze provincie. Dat heeft te maken met de grote hoeveelheid fijnstof in steden als Tilburg, Den Bosch en Eindhoven dat het verkeer uitstoot.

Dat stelt het Astmafonds dinsdag. Maar ook de intensieve veehouderij in Brabant is een probleem. Vooral de grote hoeveelheid ammoniak die varkenshouderijen uitstoten, zorgt ervoor dat longpatiënten het benauwd krijgen en kortademig worden.

Pages