fijnstof

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Tegen 2012 moeten alle EU-landen iets doen aan het fijn stof in de lucht. Duitsland werkt hiervoor met “Umweltplakette”, ofte milieuvignets voor op de wagen, die steden in verschillende Umweltzones verdelen. Maar hoe gaat ‘t juist in zijn werk? Michael Kroehnert, algemeen directeur van Climate Company geeft een woordje uitleg.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Deze overstap kadert in een reeks maatregelen die de luchtkwaliteit in het havengebied moeten verbeteren, zoals het Actieplan fijnstof en de test met walstroom voor zeeschepen.

 

De "groene" gasolie is 7,8% duurder dan de gewone variant die vandaag wordt gebruikt, maar bevat ook honderd keer minder zwavel, waardoor de SO2-uitstoot in de haven met 13.860 kg per jaar moet verminderen.

(Zie De Lloyd van 30/12/2009)

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur benadrukt dat Vlaanderen al ingrijpende inspanningen doet om de fijnstofconcentraties terug te dringen en dat een reeks maatregelen al in de pijplijn zit. De minister reageert hiermee op de ingebrekestelling van Vlaanderen in het fijnstofdossier door Europa.
 
Eerder kreeg België van de Europese Commissie een eerste waarschuwing omdat het onvoldoende kan aantonen dat het de norm voor fijn stof tegen 2011 kan halen. Een aanvraag om uitstel werd daarom afgewezen.
 
Niet makkelijk meetbaar

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

-1- St Annabos, slibstort : Bam kapt zo goed als 90% en het slibstort blijft jarenlang liggen en drogen. Volgens de bouwaanvraag tot 20 jaar. Gezondheidsrisico's, ongemak, overlast, geen recreatie meer. Daarna wordt het oerbos, wat is dat?? Bij Arup boortunnel wordt een derde gekapt voor werk zone.
-2- Geluid: Veel meer overlast bij Lange Wapper tracé. Uiteraard hoor je het geluid uit de tunnel niet, maar weet jij hoe een 50000 vrachtwagens per dag over de holle klankkast van de Bam klinken? En van verkeer geluid leef je ook korter.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Mijnheer de Voorzitter, dames en heren ministers, volksvertegenwoordigers, journalisten, geëerd publiek, goede vrienden,
Op 4 december stond ik hier ook al. Een petitie met 17.000 handtekeningen was toen van spreekrecht gedegradeerd naar spreekgunst en 2 van mijn gasten professoren mochten niet spreken. Vandaag staan we hier weer, zonder handtekeningen maar op uitnodiging. Dat is vooruitgang.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het cijfermateriaal van de EEA geeft een overzicht van de uitstoot opgemeten in de 27 EU-lidstaten tussen 1990 en 2007. Het agentschap registreerde de sterkste reducties in de emissies van zwaveloxides (SOx), die in deze periode met 72% daalden. Ook fijnstof (PM10 en PM2,5), en de drie belangrijkste gassen verantwoordelijk voor de ozonvorming in de atmosfeer, stikstofoxides (NOx), (niet-methaan) vluchtige organische stoffen (NMVOC's) en koolstofmonoxide (CO), werden gevoelig minder uitgestoten.

Pages