fijnstof

Tot een jaar van ons leven verliezen we door de hoge concentraties fijn stof in ons land. Dat zeggen de Verenigde Naties. Toch lijkt er beterschap op komst.


Een nieuwe VN-studie bundelt de wetenschappelijke kennis over luchtvervuiling in Europa en Noord-Amerika en evalueert de maatregelen die daartegen zijn genomen. Zo hopen de onderzoekers overheden aan te sporen hun beleid bij te sturen.

Jef Peeters en Wim van Hees doen ook mee aan de actie CurieuzeNeuzen.

2.000 Antwerpenaren meten de luchtkwaliteit in hun straat 


Het is u vast al opgevallen: overal in de stad prijken de plakkaten en proefbuisjes van CurieuzeNeuzen aan de gevels. CurieuzeNeuzen is het nieuwe project van de burgerbeweging Ringland. Aan de hand van de proefbuisjes wordt de luchtkwaliteit in Antwerpen onderzocht. 2.000 gezinnen, bedrijven, scholen en verenigingen nemen deel. "Het aantal deelnemers was een grote overrompeling", zegt Filip Meysman, specialist milieuchemie aan de Vrije Universiteit Brussel.

alle stedelingen in de wereld ademt teveel schadelijk fijnstof in. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN naar luchtvervuiling. Voor het onderzoek werd gekeken naar de luchtvervuiling in drieduizend steden.

Van de grote steden waarin meer dan 100.000 mensen wonen, voldoet vrijwel geen enkele stad aan de eisen voor gezonde lucht. 98 procent is viezer dan mag.

Tags: 

Meer dan 80 procent van de stadsbewoners wereldwijd ademt te veel fijnstof in. Dat blijkt uit een donderdag verschenen onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar de situatie in 3000 steden.

 

Steden in ontwikkelingslanden zijn het meest vervuild. Van de steden met meer dan honderdduizend inwoners in lage en middeninkomenlanden, voldoet 98 procent niet aan de gezondheidsstandaarden van de WHO. In landen met een hoog inkomen is dat 56 procent.

Zelf het fijnstofgehalte in huis meten kan sinds kort met een klein apparaat dat door ECN is ontwikkeld. Het apparaatje, CAIRE geheten, is gebaseerd op de fijnstofmeters die ECN ook heeft ontwikkeld voor metingen in de buitenlucht. Deze handheld is vorige week donderdag 14 april gepresenteerd tijdens de Innovation Expo in Amsterdam.

Tags: 

Pages