fijnstof

afbeelding

De roetfilters in dieselmotoren doen de hoeveelheid fijn stof in onze lucht gevoelig afnemen, maar het niveau aan stikstofdioxide - ook afkomstig van de vele diesels op de wegen - blijft veel te hoog. Vlaanderen haalt al jaren de Europese norm niet, maar dat blijft voorlopig zonder gevolg. "Toch moeten autoconstructeurs dringend worden aangepakt", zegt wetenschapper Frans Fierens.

afbeelding

Vlaamse onderzoekers hebben een model ontwikkeld dat de opname van fijnstof door bossen beschrijft. Daaruit blijkt dat dennenbossen tot 24 % van het fijnstof definitief uit de lucht halen, wat onze volksgezondheid 1.000 euro per hectare bos per jaar oplevert en een jaarlijkse vermeden uitgave van 150 miljoen euro. Straffe cijfers die vragen om een woordje uitleg.

afbeelding

Is het als jogger wel zo gezond om in Antwerpen je sport te beoefenen? Deze vraag komt geregeld naar boven in gesprekken tussen sporters en dan vooral bij zij die in de buurt van de Ring lopen.

Het fietspad langs de Ring is een populaire plek onder de joggende Antwerpenaars. Het is een lange strook met zeer weinig kruispunten en in het groen. Lopers kunnen er ongestoord hun kilometers malen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2013 zijn in Vlaanderen minder verontreinigde stoffen en broeikasgassen geloosd dan in 2000. Maar huishoudens (houtverwarming) en verkeer veroorzaken net meer luchtverontreiniging. Vlaanderen haalt de richtlijnen voor de uitstoot van fijn stof niet.

De afgelopen jaren daalde onder meer de uitstoot van zware metalen significant, net als de verzurende emissies (zoals zwaveldioxide -73 procent) en ozonvormende (-33 procent) en ozonafbrekende stoffen (-82 procent).

Pages