fijnstof

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Aan de vooravond van de moeder aller verkiezingen is de toekomst van de Antwerpse ring een van de belangrijke onderwerpen geworden in de verkiezingsstrijd. Wij trachten gespin en feiten te scheiden.

De jarenlang aanslepende strijd voor betere mobiliteit rond Antwerpen wordt gevoerd met tal van argumenten, waarin gezondheid, overkapping, nieuwe ruimte voor de stad en kostprijs momenteel de belangrijkste zijn. We evalueren de claims die de drie hoofdrolspelers op deze punten maken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Uit officiële metingen blijkt dat een aanzienlijk deel van de Beverse bevolking woont in gebieden met te hoge concentraties fijn stof. Het gaat onder meer om de gebieden rond de snelwegen N49/E34 en de E17. SP.A-Groen trekt aan de alarmbel

 

Deze week boog een gemeenteraadscommissie zich over de luchtkwaliteit en de concentratie van fijn stof in Beveren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Gezondheid Analyse van 22 onderzoeken onder 367.251 Europeanen

AMSTERDAM. Langdurige blootstelling aan fijnstof verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden, zelfs bij concentraties beneden de officiële Europese norm. Dat concludeert een Europees onderzoeksgroep na analyse van 22 studies waarbij 367.251 Europeanen waren betrokken. Vandaag verschijnen hun conclusies online in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Amsterdam. Langdurige blootstelling aan fijnstof verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden, zelfs bij concentraties beneden de officiële Europese norm. Tot die conclusie komt een Europees consortium van onderzoekers na het analyseren van 22 studies onder 367.251 Europeanen.
Vandaag verschijnen hun resultaten online in het medisch-wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.

 

 

 

Pages