fin stof

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Buurtcomité Het Rondpunt voerde samen met fysicus Ellie D'Hondt van de VUB metingen uit bij de rotonde van de E313 in Wommelgem. De metingen werden zowel in Deurne als in Wommelgem door vrijwillige medewerkers uitgevoerd.

Volgens woordvoerster van het buurtcomité Lous Wijn is het geluidsvolume continu te hoog, tot 70 decibel. "Dat is veel als je weet dat de Wereldgezondheidsorganisatie bij 55 decibel al van hinder spreekt."

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De jongste tien jaar verbeterde de luchtkwaliteit en daalde de uitstoot van verontreinigende stoffen. In 2000 stond nog meer dan de helft van de Vlaamse bevolking bloot aan te veel dagen met hoge fijnstofconcentraties, in 2011 is dit aantal teruggebracht tot een derde. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). "Het beleid dat we voeren en onze inspanningen leveren resultaat op. We moeten die nu voortzetten en waar nodig versterken", stelt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

nvdr: zie ook

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het zit niet goed met de luchtvervuiling in Vlaanderen. Vooral de uitstoot door het arsenaal dieselwagens treft veel blaam.
En met het huidige beleid mogen we ook niet veel beterschap verwachten op korte termijn. Zo zegt sportarts Christophe Depamelaere, die pleit voor de invoering van een ‘luchttoets’ bij infrastructuurwerken, een herwaardering van Vlaanderens schaarse bossen en uitheemse bomen, en een totale herziening van de ‘verdieselende’ autofiscaliteit. | Patrick De Neve