fossiele brandstoffen

Het ontslag van minister Turtelboom doet de discussie over biomassa als milieu- en klimaatvriendelijke brandstof opnieuw opwaaien. Een aantal partijen wil biomassa inzetten in de strijd tegen de klimaatverandering en ziet het als het enige middel om de klimaatdoelstellingen die in Parijs werden afgesproken en die Europa ons oplegt te halen. Andere partijen waaronder de milieubeweging vinden grote biomassacentrales helemaal niet klimaatvriendelijk en zijn faliekant tegen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het aantal mensen dat honger lijdt, dreigt de komende vijftig jaar nog eens met vijftig procent toe te nemen als we op dezelfde wijze blijven investeren in fossiele brandstoffen. Dat stelt de ngo Oxfam in het rapport ‘Food, Fossil Fuels and Filthy Finance’. De organisatie spreekt van een ‘dodelijke driehoek’ van kortetermijninvesteerders, lakse overheden en fossiele brandstofproducenten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorige week publiceerde de Deense klimaatcommissie in opdracht van de Deense overheid een rapport, dat aangeeft hoe Denemarken 100% hernieuwbare energie kan produceren tegen 2050. Dankzij de omschakeling naar een volledig hernieuwbaar energiesysteem, kan Denemarken minstens 75% CO2 reduceren tegen 2050. Door daarnaast in te zetten op reducties in andere sectoren -in het bijzonder in de landbouw - kan Denemarken haar uitstoot met meer dan 80% reduceren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als er geen klimaatmaatregelen komen zullen we met de jaren alleen maar meer broeikasgassen uitstoten.

Het Journaal 11-12-09

http://www.deredactie.be/permalink/1.651490

 

Waarom moeten we ons iets aantrekken van Kopenhagen?

7 december 2009 (MO) - Van 7 tot 18 december vindt in Kopenhagen een klimaattop plaats. Alma De Walsche beantwoordt een reeks veelgestelde vragen. De laatste vraag luidt waarom we ons iets moeten aantrekken van de klimaattop.