Frankrijklei

Het Huidevetterstorenbastion van de Spaanse omwalling uit de zestiende eeuw is even te zien door de werken op de Frankrijklei. FOTO WAS

 

om even bij weg te dromen

Waar de gracht lag, is nu de Frankrijklei, met verderop het uitspringende
bastion dat vandaag werd geregistreerd. FOTO STADSARCHIEFFOTO

 

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De overdracht van de gewestwegen binnen de Ring naar de stad zou Antwerpen jaarlijks 250.000 euro per jaar aan onderhoud kosten.

In het akkoord over de Oosterweelverbinding tussen de stad Antwerpen en de Vlaamse regering staat ook de overname van de gewestwegen binnen de Ring. Open Vld-fractieleidster Annick De Ridder vreest dat dit de stad financieel wel eens zuur zou kunnen opbreken. “Dit is een vergiftigd geschenk”, zegt ze.