geboorde tunnel

Het Noordkasteel aan de scheldebocht in Antwerpen kan gered worden, ook na de realisatie van de Oosterweel. De BAM onderzoekt daarvoor kleinere boortunnels voor zowel de Scheldekruising als de kanaaltunnels. De groene ruimte aan het Noordkasteel zou op die manier volledig gevrijwaard kunnen blijven. Het Noordkasteel was een van de knelpunten waarover gediscussieerd werd in het Toekomstverbond.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De gemeentebesturen van Schoten, Wijnegem en Wommelgem en de Antwerpse districten Deurne en Merksem hebben in een brief aan gouverneur Cathy Berx (foto) een gezamenlijk standpunt ingenomen rond de grote mobiliteitsdossiers. Rode draad is de leefbaarheid voor bewoners en industrie. De burgemeesters en districtsvoorzitters willen zo veel mogelijk van de aan te leggen wegen in geboorde tunnels zien.