gedifferentieerde tol

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Eens temeer heeft Europa brandhout gemaakt van de financiële constructies rond de Oosterweelverbinding volgens het BAM-tracé.
Vlaanderen moet dit nu wel degelijk in zijn begroting opnemen.

De Vlaamse onderhandelaars beseffen allicht dat je het geld maar één keer kan uitgeven: ofwel aan de bodemloze put die de Oosterweelverbinding is, ofwel aan beter onderwijs, welzijn, gezondheidszorg en slimme mobiliteitsoplossingen die op termijn geld genereren zoals Ringland.

Persbericht stRaten-generaal

26 juni 2014

 

Aap komt uit de mouw: Meccano met gedifferentieerde tol werkt prima en is goedkoper!

 

Nieuw onderzoeksrapport Vlaams Verkeerscentrum levert eindelijk cijfermateriaal dat ontbrak in plan-MER Oosterweelverbinding

Daaruit leren we dat het Meccanotracé in combinatie met gedifferentieerde tolheffing

- de Kennedytunnel in afdoende mate ontlast

- het doorgaand verkeer effectief naar de tangenten leidt (weg van de huidige ring)

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Milieu Effecten Rapport. M - E - R.
Ik herhaal: Milieu Effecten Rapport. Raar, Crevits pakt gisteren in het Oosterweeldossier nog snel-snel uit met de cijfers uit het M.E.R. voor mobiliteit, om vandaag nog even haastig, voor het paasverlof, het G.R.U.P. (Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan) door de regering te laten goedkeuren. Maar ze geeft niet het rapport vrij met de effecten van uitstoot en lawaai, van de vervuiling dus.
Hmmm…?!
Wat dan met dat woord: Milieu - Effecten - Rapport?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vind u dit een faire communicatie van parlement en krant? Iemand heeft het Rekenhof op zeer onaangename wijze bestookt. Het Rekenhof en het parlement weten wie. Wij, "de Antwerpse actiegroepen", (stRaten-generaal en Ademloos) zijn het in ieder geval niet. Rekenhof en ombudsdienst zijn zowat de enige nog echt onafhankelijke diensten, je moet al heel dom zijn om die mensen lastig te vallen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

25 maart 2014“Het Oosterweel-compromis van de regering Peeters II ligt opnieuw onder vuur. Als de Vlaamse regering niet snel met concrete antwoorden komt op de vele vragen rond de haalbaarheid en de financierbaarheid van deze Oosterweelverbinding, gaan we terug naar af,” zo reageert Vlaams Volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen op de kritiek van het Rekenhof op het Oosterweel-compromis.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
D-day voor Antwerpen, vandaag. Deze voormiddag beslist de Vlaamse regering welk tracé wordt gekozen om de Ring rond Antwerpen te ontsluiten. Twee tracés zijn er officieel nog in de running: Meccano en BAM, beter bekend als Oosterweel. Maar dat de keuze op Oosterweel valt, lijkt vast te staan. Al is het nog uitkijken naar de afwijkingen die er nog zullen volgen op het initiële voorstel.