geluidshinder

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zoek in de stad naar stilte en je bent een tijdje zoet. Toch wordt de strijd tegen lawaai steeds heviger gevoerd. Door inwoners, politici, en kunstenaars, zoals deze week de Week van de Klank in Brussel duidelijk maakt

Bijna niets, dat was er te horen. Een zeldzaamheid, zo op de stoep voor de redactie. Het was zondag, het was vroeg, en het bedaarde vallen van de sneeuw bracht kalmte. Stilte in de stad, het is zoals de grote liefde: je zoekt er vaak naar, je vindt het zelden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Boom is een overkapping van de A12-sleuf in de eerste plaats nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren of anders gezegd uit pure bezorgdheid voor onze volksgezondheid, stelt de actiegroep GIA.

"De sleuf zorgt niet alleen al bijna 28 jaar voor een breuk tussen Oost-en West Boom. Wat ons irriteert is dat door de toename van de verkeersdrukte, de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast een alarmerend peil hebben bereikt.
Er is door het Vlaams Gewest een haalbaarheidsstudie bezig over deze overkapping maar die is nog niet afgerond", zegt GIA-verantwoordelijke Marc Depester.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

 

Het is ontnuchterend vast te stellen hoe weinig stil Vlaanderen nog is.

Het is ergerlijk dat een wetenschapper zijn positie misbruikt om een persoonlijk ongenoegen aan te pakken. Dat zijn universiteit zich daartoe leent, is vreemd.

Het is ontnuchterend vast te stellen hoe weinig stil Vlaanderen nog is. Je moet eens proberen zonder geluidshinder te filmen in onze regio. Zelfs in stiltegebieden is er verstoring, vooral vanuit de lucht, van vliegtuigen, of vanuit de onmiddellijke omgeving, van motoren en grasmachines.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Achttien procent van alle jongeren hoort constant een pieptoon door naar te luide muziek te luisteren of aan te veel lawaai te worden blootgesteld. Dat blijkt uit een grote studie van de universiteit van Antwerpen bij 4.000 jongeren. Zo meldt 'Het Nieuws' (vtm).

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat veel mensen last hebben van irritante tonen: acht op de tien jongeren hebben oorsuizingen. "Bij bijna twee op de tien gaat het zelfs om een permanente pieptoon, of tinnitus", zegt prof. dr. Paul Van de Heyning van het UZ Antwerpen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beestjes vechten om boven het stijgende stadslawaai uit te komen

Om boven het geluid van het verkeer uit te komen, zingen stadsvogels steeds luider. Daardoor vergeten ze hun liedjes in een lagere toonaard. Dat ontdekte onderzoeker David Luther, die naar mussen in San Francisco ging luisteren.
Luther koos voor de mus in San Francisco, omdat van hen opnames bestaan van vijftig en van twintig jaar geleden. Ideaal vergelijkingsmateriaal dus.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorige week kon een wakkere journalist van De Standaard de hand leggen op het ontwerp milieueffectenrapport (MER) voor de Brusselse ring. Zoals bekend wil de Vlaamse regering parallelwegen aanleggen langs de ring, om zo het doorgaand verkeer te scheiden van het lokaal verkeer. Zo komt men tot 3 centrale rijvakken voor doorgaand verkeer en 2 laterale rijstroken voor lokaal bestemmingsverkeer. Tien rijstroken in totaal dus, met de optie om later uit te breiden naar twaalf. Naast het viaduct van Vilvoorde wil men een nieuw viaduct aanbouwen, zodat hier geen bottle-neck ontstaat.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een meting die in oktober werd gedaan door Erik De Bruyn, milieuambtenaar van de stad, heeft aangetoond dat het lawaai dat de snelweg produceert, de Europese richtlijn over omgevingslawaai overschrijdt. De klok rond ligt het gemiddelde immers op 64 decibel, met soms zelfs pieken tot 70 en meer. Volgens de richtlijn moeten er door de overheid maatregelen worden genomen, zodra de grens van vijftig decibel wordt overschreden.

Pages