geluidshinder

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

 

Het is ontnuchterend vast te stellen hoe weinig stil Vlaanderen nog is.

Het is ergerlijk dat een wetenschapper zijn positie misbruikt om een persoonlijk ongenoegen aan te pakken. Dat zijn universiteit zich daartoe leent, is vreemd.

Het is ontnuchterend vast te stellen hoe weinig stil Vlaanderen nog is. Je moet eens proberen zonder geluidshinder te filmen in onze regio. Zelfs in stiltegebieden is er verstoring, vooral vanuit de lucht, van vliegtuigen, of vanuit de onmiddellijke omgeving, van motoren en grasmachines.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Achttien procent van alle jongeren hoort constant een pieptoon door naar te luide muziek te luisteren of aan te veel lawaai te worden blootgesteld. Dat blijkt uit een grote studie van de universiteit van Antwerpen bij 4.000 jongeren. Zo meldt 'Het Nieuws' (vtm).

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat veel mensen last hebben van irritante tonen: acht op de tien jongeren hebben oorsuizingen. "Bij bijna twee op de tien gaat het zelfs om een permanente pieptoon, of tinnitus", zegt prof. dr. Paul Van de Heyning van het UZ Antwerpen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorige week kon een wakkere journalist van De Standaard de hand leggen op het ontwerp milieueffectenrapport (MER) voor de Brusselse ring. Zoals bekend wil de Vlaamse regering parallelwegen aanleggen langs de ring, om zo het doorgaand verkeer te scheiden van het lokaal verkeer. Zo komt men tot 3 centrale rijvakken voor doorgaand verkeer en 2 laterale rijstroken voor lokaal bestemmingsverkeer. Tien rijstroken in totaal dus, met de optie om later uit te breiden naar twaalf. Naast het viaduct van Vilvoorde wil men een nieuw viaduct aanbouwen, zodat hier geen bottle-neck ontstaat.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een meting die in oktober werd gedaan door Erik De Bruyn, milieuambtenaar van de stad, heeft aangetoond dat het lawaai dat de snelweg produceert, de Europese richtlijn over omgevingslawaai overschrijdt. De klok rond ligt het gemiddelde immers op 64 decibel, met soms zelfs pieken tot 70 en meer. Volgens de richtlijn moeten er door de overheid maatregelen worden genomen, zodra de grens van vijftig decibel wordt overschreden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

'Met die vijfde rijstrook komen ze wel erg dicht bij de huizen', reageert Walter Van Der Plaetsen (Open VLD), burgemeester van Wommelgem. 'Onze eerste bezorgdheid is al langer de geluidshinder van het verkeer en het fijn stof. Ik zie niet meteen in hoe dit plan dat probleem zal oplossen. En ik blijf er bij dat ze dat wel eerst moeten doen. Desnoods duwen ze het verkeer maar onder de grond. In grootsteden als Barcelona, Parijs en Amsterdam lukt dat toch ook. Dan moet dat hier ook kunnen.'

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Meer en meer worden de inwoners van Zwijndrecht en Burcht gewurgd door het alsmaar drukker wordend verkeer. Drie belangrijke verkeersassen (El 7, E34 en N70) doorkruisen Zwijndrecht en creëren steeds meer geluidshinder en luchtverontreiniging en ontnemen hen elk uitzicht. Het dossier van de sluiting van de Ring rond Antwerpen, via de Oosterweelverbinding, wordt dan ook met grote aandacht gevolgd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nieuw Zurenborg wordt terug (een beetje) groener

Op 22 oktober besliste het Antwerps schepencollege om terug te keren naar de originele ambitie van groener en gemengd wonen voor het project Nieuw Zurenborg. Binnen het gebied van 11 ha zal er 5 ha aaneengesloten groene ruimte komen in plaats van de in 2008 gedecreteerde 3-8 ha. Dit bleek tijdens de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep van bewoners en vertegenwoordigers van de stad. (Luc PANDELAERS)

Pages