geluidshinder

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

'Met die vijfde rijstrook komen ze wel erg dicht bij de huizen', reageert Walter Van Der Plaetsen (Open VLD), burgemeester van Wommelgem. 'Onze eerste bezorgdheid is al langer de geluidshinder van het verkeer en het fijn stof. Ik zie niet meteen in hoe dit plan dat probleem zal oplossen. En ik blijf er bij dat ze dat wel eerst moeten doen. Desnoods duwen ze het verkeer maar onder de grond. In grootsteden als Barcelona, Parijs en Amsterdam lukt dat toch ook. Dan moet dat hier ook kunnen.'

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Meer en meer worden de inwoners van Zwijndrecht en Burcht gewurgd door het alsmaar drukker wordend verkeer. Drie belangrijke verkeersassen (El 7, E34 en N70) doorkruisen Zwijndrecht en creëren steeds meer geluidshinder en luchtverontreiniging en ontnemen hen elk uitzicht. Het dossier van de sluiting van de Ring rond Antwerpen, via de Oosterweelverbinding, wordt dan ook met grote aandacht gevolgd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nieuw Zurenborg wordt terug (een beetje) groener

Op 22 oktober besliste het Antwerps schepencollege om terug te keren naar de originele ambitie van groener en gemengd wonen voor het project Nieuw Zurenborg. Binnen het gebied van 11 ha zal er 5 ha aaneengesloten groene ruimte komen in plaats van de in 2008 gedecreteerde 3-8 ha. Dit bleek tijdens de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep van bewoners en vertegenwoordigers van de stad. (Luc PANDELAERS)

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Actieplannen geluidshinder goedgekeurd

Op 23 juli 2010 heeft de Vlaamse Regering de actieplannen “wegverkeerslawaai fase 1”, “spoorverkeerslawaai fase 1” en “omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport” goedgekeurd. De actieplannen, waarvan de opmaak door de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & gezondheid werd gecoördineerd, bevatten maatregelen om de geluidshinder in Vlaanderen te doen dalen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Brusselaars hebben veel last van lawaaihinder. De voornaamste reden om uit Brussel te verhuizen zou zelfs geluidshinder zijn. De Brusselse regering stelt zijn eerste geluidsatlas voor. Die toont aan dat op veel plaatsen de maximumgrens overschreden wordt.

De atlas geeft kaarten weer die de geluidsoverlast in het hele gewest in beeld brengen. Vooral het verkeer is de boosdoener.

‘‘Werkverkeer is de eerste bron van geluidsoverlast', zegt Benoit Willocx, die heel wat geluidsmetingen uitvoerde.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BRUSSEL - Meer geluidsschermen en een stiller wegdek. Dat zijn de kernpunten van het actieplan ‘geluidshinder wegverkeer' van de Vlaamse regering. Mager, vindt de milieubeweging.

Dertig procent van de Vlamingen zegt tamelijk tot ernstig gehinderd te zijn door geluid van het verkeer. Daar wil de minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), iets aan doen met een actieplan waarvan de aanzet door haar voorgangster Hilde Crevits (CD&V) gegeven werd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens het nieuwe onderzoek heeft nachtelijke geluidshinder volgens de WHO duidelijk verband met schadeIijke gevolgen voor de gezondheid. Lawaai kan niet alleen gehoorschade veroorzaken, maar ook belangrijke gezondheidsproblemen teweegbrengen. "Ook als mensen slapen, reageren hun gehoor, hun hersenen en hun lichaam verder op geluiden".

Pages