geluidshinder

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Daarom organiseert Natuurpunt Antwerpen Noord zelf een info-avond om alles te verduidelijken zodat je geïnformeerd kan stemmen.

Programma:
• Inleiding: “waarom deze info-avond” door Natuurpunt Antwerpen Noord

• “De twee overblijvende tracés” door Manu Claeys (stRaten-generaal)

• “De verschillen tussen de tracés naar ruimtebeslag, geluidshinder, uitstoot van fijn stof en de verkeersafwikkeling door Peter Verhaeghe (stRaten-generaal)

• “Standpunt van Natuurpunt Antwerpen Noord” door Johan Vandewalle (beleidscoördinator Natuurpunt Antwerpen Noord)

Pages