geluidskaarten

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Two of the main objectives of the European Directive on environmental noise are, firstly, to unify acoustic indices for assessing environmental noise and, secondly, to standardize assessment methodologies. The ultimate goal is to objectively and comparably manage the impact and evolution of environmental noise caused both by urban agglomerations and by traffic infrastructures (roads, rails and airports).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Met plezier geef ik jullie mee dat ons artikel over de performantie van de participatieve methode voor het in kaart brengen van geluid klaar is!

Dit is het resultaat van ons onderzoek van het afgelopen jaar waarin we onze hardware en software op de proef stelden en ook een participatief experiment organiseerden met een 10tal burgers van de actiegroep Ademloos.

U kan het artikel hier vinden of op onze website.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De geluidskaarten, die het Antwerpse stadsbestuur opstelde in opdracht van de Vlaamse regering, werden ook door het actiecomité Ademloos onder de loep genomen en niet goed bevonden.

Zij stellen nu dat liefst 3.073 Antwerpenaren vroegtijdig zullen overlijden door een hartinfarct ten gevolge van verkeerslawaai.

‘Dit onderzoek staat los van de geplande Oosterweelverbinding', aldus Wim van Hees van de vzw Ademloos. ‘Het gaat over de huidige situatie', stelt hij.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Er is teveel lawaai in Antwerpen. Dat blijkt uit nieuwe geluidskaarten. Zowat overal wordt de norm van de wereldgezondheidsorganisatie overschreden. Vooral rond de Ring is de overlast groot, en zelfs 's nachts wordt de limiet ook op rustige plekken overschreden. Milieuschepen Lauwers wil de toenemende hinder nu aanpakken