geluidsoverlast

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De gemeentebestuur van Zwijndrecht-Burcht is zijn vertrouwen in de MER-administratie helemaal kwijt na de bekendmaking van het milieueffectenrapport van de Oosterweelverbinding. "Vast staat dat het Oosterweelscenario de situatie in Zwijndrecht op vlak van geluidshinder en CO2-uitstoot verder zal doen ontsporen", aldus burgemeester André Van de Vyver (Groen), die ook na een beslissing van de Vlaamse regering "niet wil berusten".

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerpen. De sp.a voerde zondag actie voor een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur op de Antwerpse ringweg. Zes sp.a-afdelingen hingen over evenveel bruggen over de Ring een spandoek met de slogan ’70 km per uur op de ring is rap genoeg’. Volgens sp.a stad Antwerpen zorgt zo’n snelheidsbeperking voor minder geluidsoverlast, luchtvervuiling en ongevallen.
WD
Gazet van Antwerpen 23-12-2013 pag. 17

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Schepen Nabila Ait Daoud schrikt van de problemen inzake de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast in Antwerpen en verwacht heil van de lage emissiezone.

Alle beetjes helpen, maar dit blijft rommelen in de marge. Een ernstige verbetering van de luchtkwaliteit en geluidsoverlast kan maar verwacht worden wanneer de snelwegen, die als open riolen door de stad lopen, overkapt worden waarbij met moderne technologie de vervuiling opgevangen kan worden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Buurtcomité Het Rondpunt voerde samen met fysicus Ellie D'Hondt van de VUB metingen uit bij de rotonde van de E313 in Wommelgem. De metingen werden zowel in Deurne als in Wommelgem door vrijwillige medewerkers uitgevoerd.

Volgens woordvoerster van het buurtcomité Lous Wijn is het geluidsvolume continu te hoog, tot 70 decibel. "Dat is veel als je weet dat de Wereldgezondheidsorganisatie bij 55 decibel al van hinder spreekt."

Pages