geluidsoverlast

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Benno Boeters is freelance journalist voor Technisch Weekblad.

De weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere is het grootste Nederlandse wegenbouwproject van dit decennium. Maar liefst vier miljard euro bedraagt de investering voor de 63 kilometer snelweg van de A9, A10 Oost, A6 en A1. Op 1 maart gaf minister Schultz-Van Haegen van Infrastructuur en Milieu het startsein.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Borgerhout
Bewoners van de Tuinwijk in Borgerhout gaan zelf geluidsmetingen uitvoeren. Zij eisen maatregelen tegen lawaaihinder.

Het actiecomité De Notenkrakers klaagt al geruime tijd de lawaaihinder van de E313/E34 achter de Tuinwijk in Borgerhout aan. Eerdere metingen toonden aan dat het lawaai schadelijk is voor de gezondheid van de 3500 bewoners. Lawaai schaadt de gezondheid vanaf 50 decibel. In de wijk wordt geregeld de grens van 65 decibel overschreden. De verouderde geluidsmuren volstaan al lang niet meer.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Gemotiveerde Brusselaars gaan deze week op stap om met smartphones de omgevingsgeluiden in kaart te brengen.
De technologie voor Noisetube is ontwikkeld door het Sony Computer Science Lab in Parijs. Maar het is de informatica-afdeling van de VUB die het voortouw neemt. Tegen 2014 willen de onderzoekers, met financiële steun van het Brussels Gewest, een stevig digitaal platform uitbouwen. Ook de luchtkwaliteit moet tegen dan individueel meetbaar zijn.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Europa wil strengere geluidsnormen

De Europese Commissie heeft voorstelen ingediend om de geluidsnormen voor het wegverkeer de komende vijf jaar flink aan te scherpen.
In twee stappen van 2 dB moeten personenauto’s, bestelwagens en bussen stiller worden, voor vrachtauto’s is de eerste stap 1 dB en de tweede stap 2 dB. De eerste stap moet twee jaar na goedkeuring van de plannen ingaan, de tweede stap drie jaar daarna.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BORGERHOUT - De Districtsraad van Borgerhout heeft maandagavond beslist om vijf procent van de kosten van bijkomende geluidswerende schermen aan de Tuinwijk te betalen.
Daar worden de bewoners al jaren geplaagd door geluidsoverlast van de aanpalende E-313.
Een signaal dus van het district Borgerhout aan de Stad Antwerpen en aan het Vlaams gewest om snel tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de bewoners van de Tuinwijk. Zij vroegen al enkele weken geleden in een petitie aan de Stad Antwerpen om dringende maatregelen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BORGERHOUT - De bewoners van de Weerstandlaan zijn de zware geluidsoverlast van de E313/E34 grondig beu. Omdat die de Europese richtwaarden ruimschoots overschrijdt, vrezen ze al langer voor hun gezondheid. Met een petitie vragen ze nu dringende maatregelen.

Metingen door de milieuwacht van de stad Antwerpen hebben aangetoond dat de geluidsoverlast in de Borgerhoutse Tuinwijk buiten proportie is. Omdat het lawaai van de E313/E34 bij momenten ruim 68decibel bereikt, wat ver boven de Europese schadelijkheidsnorm van 50decibel ligt, ondervinden de bewoners zwaar (gezondheids)nadeel.

Pages