geluidsoverlast

Geen ideologie, maar wetenschap

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorig jaar werd Wouter Van Besien plotsklaps wereldberoemd in België toen hij in een twintig jaar oude Toyota Corolla kwam aanzetten bij de koning. De onderhandelingen rond Di Rupo I toonden hem als een politicus die zich niet liet verleiden tot communautaire spelletjes, en die zich hield aan de programmapunten van zijn partij. Dit jaar staat de partijvoorzitter van Groen! klaar om zich volledig in de verkiezingsstrijd in Antwerpen te smijten. We ontmoeten hem in het districtshuis van Borgerhout, in zijn kale bureau.

Tags: 

Snelheidsbeperking op de ring tot 70 km/u levert een halvering van de geluidsoverlast op

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Rood! stelt voor om de maximumsnelheid op de Ring te verminderen van 100 naar 70 km/uur. Onze berekeningen met  een geluidssimulatieprogramma  (http://rigolett.home.xs4all.nl/GV/) wijzen uit dat een dergelijke snelheidsbeperking vooral ’s nachts een aanzienlijk verschil zou maken: de geluidsparameter LNight (een gewogen gemiddelde over de nachtperiode) zou met 3 decibel dalen (van 55 naar 52 decibel) wat neerkomt op een halvering van het geluidsniveau. Overdag zou het geluidsniveau met 2 decibel dalen.

Tags: 

Tuinwijk Borgerhout doet metingen naar buurtlawaai

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bewoners van de Tuinwijk in Borgerhout hebben zelf metingen uitgevoerd naar het lawaai in hun buurt. De wijk ligt namelijk vlak naast de oprit van de E313 richting Hasselt. Meer dan eens stijgt het geluid er boven de 60 decibel uit. Erg gezond is dat niet, want volgens wetenschappers mag de geluidswaarde maar maximum 50 decibel bedragen. De bewoners willen nu hogere geluidsschermen en een lagere snelheid op de E313.

 

Tags: 

Resultaten NoiseTube project Tuinwijk Borgerhout

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In de wijkschool Mariagaarde op de Griffier Schobbenslaan besprak Ellie D'Hondt, postdoctoraal medewerkster van de Vakgroep Computerwetenschappen van de VUB (Vrije Universiteit Brussel) en verantwoordelijke van het NoiseTube Project, de resultaten van de geluidsmetingen die uitgevoerd werden door 20 vrijwilligers van de Tuinwijk. Die hebben gedurende twee weken, dag en nacht en op diverse plaatsen in de wijk, metingen uitgevoerd met mobiele applicaties.

 

Tags: 

Sint-Anneke protesteert tegen Oosterweelverbinding

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Alle horecauitbaters aan het strand van Sint-Anneke protesteren tegen de bouw van de Oosterweelverbinding. «De grote verkeersrotonde aan de overkant zal 'de plage' kapotmaken», zeggen ze in een protestbrief aan de Vlaamse regering.

Tags: 

Opgelucht ademhalen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Benno Boeters is freelance journalist voor Technisch Weekblad.

De weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere is het grootste Nederlandse wegenbouwproject van dit decennium. Maar liefst vier miljard euro bedraagt de investering voor de 63 kilometer snelweg van de A9, A10 Oost, A6 en A1. Op 1 maart gaf minister Schultz-Van Haegen van Infrastructuur en Milieu het startsein.

 

Tags: 

Tuinwijk meet zelf lawaai snelweg

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Borgerhout
Bewoners van de Tuinwijk in Borgerhout gaan zelf geluidsmetingen uitvoeren. Zij eisen maatregelen tegen lawaaihinder.

Het actiecomité De Notenkrakers klaagt al geruime tijd de lawaaihinder van de E313/E34 achter de Tuinwijk in Borgerhout aan. Eerdere metingen toonden aan dat het lawaai schadelijk is voor de gezondheid van de 3500 bewoners. Lawaai schaadt de gezondheid vanaf 50 decibel. In de wijk wordt geregeld de grens van 65 decibel overschreden. De verouderde geluidsmuren volstaan al lang niet meer.

Tags: 

'We staan er niet bij stil hoeveel lawaai we verdragen'

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Reportage Het geluid van Brussel in kaart gebracht

In Brussel is het nooit stil. De Standaard ging op stap met Brusselaars die via de smartphone meten hoe lawaaierig het er precies is. 'Nergens halen we minder dan 50 decibel.'

 

Tags: 

Pages