geluidsoverlast

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Geachte heer Jan Bel,
 
Als milieuambtenaar van de Stad Antwerpen bent u gemachtigd om geluids- en fijn stof metingen uit voeren voor de Stad Antwerpen, verbonden aan het kabinet van schepen G. Lauwers.

We willen u dan ook met aandrang vragen om geluidsmetingen te komen uitvoeren in de Weerstandlaan Borgerhout, en wel aan de zijde van de onpare nummers die dicht tegen de E313 autostrade liggen en waar uw voorganger waarden heeft vastgesteld met pieken van 73DB.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beste VMM’ers,

 

Ik lees met veel aandacht en plezier jullie tijdschrift, dat me gratis wordt toegestuurd. Ik wens jullie dan ook proficiat met je

 20 lentes. Ik wil nochtans waarschuwen voor een “Goed Nieuws” show, zoals we dat hier in Antwerpen kennen onder de vorm van de Nieuwe Antwerpenaar en ATV. We zijn nog bijlange niet toe aan de doelstellingen die Europa ons oplegt. Vandaar dat we van Europa regelmatig boetes krijgen opgelegd, en moeten we sjacheren met andere landen over schone lucht.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Antwerpse Ring, althans voor een deel, overkappen is een voorstel dat ondertussen al enkele jaren meegaat. stRaten-generaal haalt het opnieuw vanonder het stof.

Niemand is tegen de overkapping van de Antwerpse Ring. Maar dat betekent nog niet dat het ooit zover zal komen. Het ABC van een dossier dat de volgende maanden nog vaak op de agenda zal staan.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hoewel Gerda beweert dat in de buitenlucht slapen haar gezondheid goed doet, raden dokters het af. ‘Zeker omdat we in België erg wisselende weersomstandigheden kennen, vind ik het niet verstandig', zegt Peter Vermeir, specialist aan het Universitair Ziekenhuis Gent.

‘Slapen doe je het best in een rustige slaapkamer, in een temperatuur van achttien graden. De geluiden die 's nachts in de natuur te horen zijn, zijn bovendien nefast voor de nachtrust.'

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Antwerpse actiegroepen StRaten-Generaal en Ademloos beginnen samen met het Wase comité ABLLO en een aantal burgers een juridische procedure tegen de bouw van een nieuwe gevangenis in Beveren. Niet dat ze iets tegen de bouw op zich hebben, maar de Vlaamse regering plant het complex pal op het Meccano-tracé dat de actiegroepen verdedigen als alternatief voor de Oosterweelverbinding. Volgens de woordvoerders van de comités, Manu Claeys (foto) en Wim van Hees, 'saboteert' de regering zo bewust hun alternatief.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

origineel bericht:
EU court backs aircraft noise rules

The European Court of Justice on Thursday ruled that EU nations have the right to set limits on noise pollution from aircraft flying over cities. The case stems from a dispute between the city of Brussels and DHL, after the cargo airline was fined €56,113 for exceeding allowed noise levels.

kijk hier wat het teweeg brengt
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

- Vrachtwagens moeten binnenkort betalen voor de vervuiling die ze veroorzaken, want deze voormiddag heeft het Europees parlement de invoering van het eurovignet met een ruime meerderheid goedgekeurd. EU-parlementslid voor SPA, Saïd El Khadraoui.
- Isabelle De Maegt, woordvoerder voor Febetra, reageert op de goedkeuring van het wegenvignet

Luister hier

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Europees Parlement heeft dinsdagmorgen ingestemd met het nieuwe Eurovignet. Lidstaten kunnen nu de kosten van milieuvervuiling en geluidsoverlast aan het wegvervoer in rekening brengen

 

Daarnaast zijn ze vrij een spitsheffing van maximaal 175% bovenop het normale kilometertarief in te voeren. Met de instemming van het Europees Parlement is de invoering van het nieuwe Eurovignet een grote stap naderbij gekomen. Het nu aangenomen voorstel is een compromis tussen het parlement en de Europese Raad van Ministers.

Pages