geluidsoverlast

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

DEURNE - In een open brief aan de Vlaamse regering en de stad eist de districtsraad bijna unaniem garanties voor de leefbaarheid en gezondheid van Deurne.

Die garanties moeten er volgens de Deurnse politici zowel zijn bij het gebruik van de Oosterweelverbinding als tijdens de werken voor de aanleg ervan. Het gaat om maatregelen om de geluidsoverlast en de uitstoot van fijn stof tot een minimum te beperken of te vermijden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Mogelijk tegen eind maart valt er een definitieve beslissing in het Antwerpse mobiliteitsdossier. De Vlaamse regering beloofde bij monde van Kris Peeters tegen dan knopen door te hakken.

Actiegroep stRaten-generaal blijft intussen ijveren voor hun befaamde Meccanoplan als oplossing. Dat plan zou volgens bezielers Manu Claeys en Peter Verhaeghe zowel de mobiliteit als de leefbaarheid in de stad ten goede komen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ook al ligt de geluidsoverlast door verkeer in Vlaanderen bijzonder hoog, toch worden er in onze regio bitter weinig geluidsschermen geplaatst. Reden: de kosten voor zulke schermen zijn veel te zwaar voor de gemeenten.

CD&V-parlementslid Dirk de Kort, burgemeester van Brasschaat, klaagde deze gang van zaken aan bij zijn partijgenote en Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits. Zij beloofde de achterhaalde financiering bij de opmaak van haar geluidsactieplannen te evalueren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Elke dag regent (of sneeuwt) het nieuwe plannen om onze autowegen uit te rusten met extra rijstroken. E131, E40,  Brusselse  Ring: zodra er fileleed te bespeuren valt klinkt de roep om extra rijstroken luid op. Logisch? Zo lijkt het toch. Effectief? Allerminst. Bijkomende rijstroken hebben op termijn maar één effect: meer Hoe meer rijstroken, hoe meer verkeer …, meer uitstoot en … meer files.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vanaf maandag is Kopenhagen de klimaathoofdstad van de wereld. Maar hoe groen is de hoofdstad van Denemarken zelf? Dat gaat behoorlijk de goede kant op. En de ambities zijn torenhoog: in 2015 wil Kopenhagen de beste stedelijke omgeving ter wereld zijn.

Van onze redacteur in Denemarken

Hoe groen is Kopenhagen?
De lucht boven Kopenhagen is staalblauw die vrijdag in oktober. De zon schijnt, maar echt warm is het niet meer. Toch zitten de terrasjes langs Stroget, dé hoofdstraat, vol. Er wordt bier en koffie gedronken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De voordelen van rekeningrijden 

De beslissing van de Nederlandse regering om vanaf 2012 geleidelijk een kilometerheffing in te voeren stuit op nogal wat verzet. Onterecht, vinden de mobiliteitsexperts van IBM België. Auteurs Jacques De Kegel, Friedl Maertens en Karl De Backer zijn mobiliteitsexperten bij IBM België, waar ze zoeken naar intelligente oplossingen voor het mobiliteitsprobleem in België en Nederland. Hun werk resulteerde onlangs in een proefproject rond rekeningrijden in Eindhoven.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Raad van State heeft de milieuvergunning vernietigd van de asfaltcentrale die de BVBA Verhaeren Beton en Asfalt sinds 2007 exploiteert aan de Westvaartdijk in Grimbergen. Dat meldt het actiecomité Grimbergen Leefbaar dat de rechtszaak had aangespannen. De Raad volgt hiermee het advies dat de auditeur in februari had uitgebracht om de vergunning te vernietigen omdat er geen BPA was opgemaakt voor het watergebonden industriegebied.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het opmerkelijke voorstel om de E313/E34 te ondertunnelen, komt van de lokale Groen!-fractie en werd verdedigd door Mieke Vogels.

‘De E 313/E34 veroorzaakt in ons district heel wat geluidsoverlast en fijn stof. Dat zou verdwijnen wanneer een deel van de snelweg in een tunnel wordt gelegd of ingekapseld', zegt Vogels.

‘Studies tonen aan dat ter hoogte van de Wouter Haecklaan en Sterckshof het geluidsniveau gemiddeld 78db bedraagt. Dat overtreft ruimschoots de Europese normen', zegt districtsschepen Walter Verbruggen (Groen!).

Pages