geluidsoverlast

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De onderzoekers van ARUP/SUM maakten verschillende kaarten. In deze grafiek werden ze allemaal samengevoegd. Wie in het gekleurde gedeelte van Antwerpen
woont, zal volgens ARUP/SUM negatieve gevolgen ondervinden van de Lange Wapper. Oorzaken daarvan kunnen zijn: C02-uitstoot, geluidsoverlast, visuele
hinder, barrièrevorming, of verlies van groengebied.

Lees alle artikels in Knack van 7 oktober 2009

Knack 07-10-09

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op 18 oktober wordt in de stad Antwerpen een volksraadpleging georganiseerd over de keuze voor de Oosterweelverbinding.
De volksraadpleging is, in tegenstelling tot de gewone verkiezingen, niet verplicht. Alle stemgerechtigde inwoners van de stad krijgen een uitnodiging. De stemming gebeurt niet elektronisch maar met papier en een rood potlood. Alle 351 kiesbureaus zijn geopend.

Er moet minimaal 10% van de stemgerechtigde inwoners kiezen om het tellen van de stemmen verplicht te maken. Daarom dat het belangrijk is dat ook jij je stem uitbrengt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Sympathie en meewaren kun je opbrengen voor de architecten van de Lange Wapper (DS 27 juni). Ze tonen zich zo professioneel dat ze toegeven dat een essentieel aspect van het ontwerp als de aansluiting van de brug op de Ring bij het Sportpaleis geen goede oplossing vormt. Ze tonen zich ook wereldvreemd door te stellen dat de beleving van een brug 'rijker' zou zijn dan de beleving van een tunnel: dit geldt alvast voor de automobilist die met de bevolking van Deurne-Noord geen uitstaans heeft.

Pages