geluidsschermen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Benno Boeters is freelance journalist voor Technisch Weekblad.

De weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere is het grootste Nederlandse wegenbouwproject van dit decennium. Maar liefst vier miljard euro bedraagt de investering voor de 63 kilometer snelweg van de A9, A10 Oost, A6 en A1. Op 1 maart gaf minister Schultz-Van Haegen van Infrastructuur en Milieu het startsein.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

EKEREN - Infrabel heeft de bouwvergunning op zak voor de aanleg van de nieuwe spoorvertakking Oude Landen. Het Antwerpse stadsbestuur had gevraagd de kruising van de sporen in tunnels aan te leggen, maar daar is de Vlaamse dienst Ruimtelijke Ordening niet op ingegaan.

Infrabel zal langs het volledige traject van de spoorvertakking Oude Landen in Ekeren geluidswerende wanden dienen te plaatsen. De aanleg van de tweede spoorvertakking is nodig omdat de bestaande vertakking aan haar limiet zit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Professor Dirk Avonts is geschrokken van de resultaten van een recent onderzoek.«Geluidsschermen naast autosnelwegen houden fijn stof maar gedeeltelijk tegen. Honderd meter achter het scherm ligt de concentratie fijn stof hoger dan op de snelweg.» Ademloos en stRaten-generaal: «Dit versterkt onze eis voor een overkapping van de ring.»

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een groen scherm naast een autoweg heeft geen waarneembaar effect op een vermindering van het fijn stof. Het enige milieu-effectieve groen dat bijdraagt aan de gezondheid van de omwonenden, is blijkbaar bovenop een overkapping of ondertunneling...

Er zijn dus stevige experimenteel-wetenschappelijke argumenten dat 'goedkopere' oplossingen dan overkapping/ondertunneling, zoals geluidsschermen en aanplantingen met bomen/struiken, totaal geen objectiveerbaar gezondheidseffect hebben, helaas.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een delegatie bewoners van de Gaspeldoornstraat en de Zandvlietse Hoek zakte tijdens de jongste bijeenkomst van de districtsraad af om zijn beklag te doen over de toegenomen lawaaihinder. De oorzaak is de vernieuwde asfaltlaat op de A12.

"Een tijd geleden vernieuwde het Agentschap Wegen en Verkeer het wegdek van de A12 tussen Ekeren en de Nederlandse grens. Dat zorgde twee maanden lang voor heel wat fileleed, maar dat is ondertussen voorbij en vergeten. Vanaf toen begon voor ons de ellende", begint Lucas Thierry zijn betoog.