Van onze redactrice

Vraag een Vlaming wat hij het belangrijkste vindt in zijn buurt, zijn dorp, zijn stad, en negen kansen op de tien antwoordt hij iets à la ‘bereikbare scholen, propere straten, brede fietspaden, voldoende parkeerplaatsen of mooie parken en speelpleinen’. Meer dan bij nationale verkiezingen spelen mobiliteit en ruimtelijke ordening bij lokale verkiezingen een niet te onderschatten rol.