gevangenis Beveren

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BEVEREN-WAAS / ZWIJNDRECHT / ANTWERPEN - De actiegroepen die ervoor ijveren om het Meccanotracé (de grote alternatieve ring rond Antwerpen) erdoor te krijgen als alternatief voor de Oosterweelverbinding of het BAM-tracé, dreigen ermee om de werken aan de gevangenis van Melsele stil te laten leggen. Die werken starten normaal woensdag.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In een open brief die Ademloos-voorzitter Wim van Hees vanmorgen overhandigt aan voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans halen de Oosterweel-actiegroepen uit naar de Vlaamse regering.


«Het gaat hier over schuldig verzuim en het toebrengen van slagen en verwondingen.»
De actiegroepen zullen woensdag ook proberen om de bouw van de kazerne op het Meccanotracé te verhinderen.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De nieuwe generatie gevangenissen belooft humaan en transparant te worden. ‘Zonder naïef te zijn, de opsluiting blijft een straf', aldus architect Stéphane Beel.

De nieuwe gevangenissen van Dendermonde en Beveren zien er goed uit. Althans de maquettes en simulaties die gisteren werden voorgesteld. In oktober wordt de eerste steen gelegd en in de zomer van 2013 moeten ze klaar zijn.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Uit een studie van Transport & Mobility blijkt het Meccano+ tracé overtuigend superieur. De Antwerpse provincie gouverneur Cathy Berx (CD&V) werkt aan een streefbeeldstudie voor de ondertunneling van de R11bis en A102.  Beiden zijn een deel van het Meccano+ en het BAM tracé. De Vlaamse regering keurt tegen het advies van de Vlacoro een gevangenis goed en zet hiermee de west-tangent van het Meccano+ traject op de helling. stRaten-generaal en Ademloos hielden een persconferentie over de stand van zaken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De ondertunneling van de R11 of Krijgsbaan zal in combinatie met het Meccanotracé tot de beste resultaten leiden voor de Antwerpse mobiliteit. Tot die conclusie komen de actiegroepen stRaten Generaal en Ademloos, na het bestuderen van de nieuwe studie die het actieplatform Forum 2020 tien dagen geleden voorstelde. Toch lijkt het erop dat de Vlaamse regering nog steeds geen gehoor wil geven aan dat Meccano plus-tracé.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

(Belga) In het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat de Vlaamse regering op 10 juni heeft goedgekeurd voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Beveren, is die gevangenis pal op het Meccanotracé gepland dat de actiegroepen bepleiten voor de sluiting van de Antwerpse Ring. Nochtans zijn er andere mogelijke inplantingen. Samen met de weigering om het Meccano-tracé te onderzoeken probeert de Vlaamse regering zo 'haar' BAM-tracé en het Masterplan 2020 te "betonneren", menen Ademloos en stRaten-generaal.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat de Vlaamse regering op 10 juni heeft goedgekeurd voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Beveren, is die gevangenis pal op het Meccanotracé gepland dat de actiegroepen bepleiten voor de sluiting van de Antwerpse Ring. "Nochtans zijn er andere mogelijke inplantingen", menen de actiegroepen.

Samen met de weigering om het Meccano-tracé te onderzoeken probeert de Vlaamse regering zo 'haar' BAM-tracé en het Masterplan 2020 te "betonneren", menen Ademloos en stRaten-generaal.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De geplande gevangenis ligt pal op het Meccanotracé. Bij het eventuele bouwen van die gevangenis zoals vandaag voorzien – er zijn alternatieve inplantingen mogelijk – maakt de Vlaamse regering de eventuele aanleg van de westtangent van het Meccanotracé onmogelijk. Als redelijk alternatief zal het globale Meccanotracé bijgevolg geweerd kunnen worden binnen de procedure van de opmaak van het plan-MER Oosterweelverbinding.