gewestwegen

Vanaf 2017 wordt 70 km/u de norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. De huidige norm, 90 km/u, wordt dan de uitzondering. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist op voorstel van minister van Mobiliteit Ben Weyts. De N-VA-minister wil met de maatregel zowel de verkeersveiligheid op de gewestwegen verhogen als snoeien in het woud aan verkeersborden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerpen
Van de 92 verkeersonveilige situaties op de gewestwegen in Antwerpen zijn er slechts 24 daadwerkelijk aangepakt. "Dit is hallucinant", zegt Marij Preneel (Groen), districtsschepen in Borgerhout.

Negen procent van de straten in Antwerpen zijn gewestwegen. De autosnelwegen zijn niet meegerekend. Opvallend is dat op deze 109 kilometer gewestwegen meer dan de helft van de Antwerpse verkeersslachtoffers vallen. In 2010 vielen er 7doden, 77 zwaargewonden en 1122 lichtgewonden.
"Dat zijn dus 11 slachtoffers per kilometer", zegt Preneel.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De overdracht van de gewestwegen binnen de Ring naar de stad zou Antwerpen jaarlijks 250.000 euro per jaar aan onderhoud kosten.

In het akkoord over de Oosterweelverbinding tussen de stad Antwerpen en de Vlaamse regering staat ook de overname van de gewestwegen binnen de Ring. Open Vld-fractieleidster Annick De Ridder vreest dat dit de stad financieel wel eens zuur zou kunnen opbreken. “Dit is een vergiftigd geschenk”, zegt ze.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Veel Vlaamse gewestwegen zijn er zo slecht aan toe dat er komende winter opnieuw grote problemen dreigen. Dat zegt de automobilistenvereniging VAB. Minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) erkent de problemen.

De vorige winter heeft sporen nagelaten op onze wegen, en die zijn nog niet allemaal weggewerkt. Meer dan de helft van de wegenwachters van VAB stelde vast dat de gewestwegen in hun regio er slechter aan toe zijn dan een jaar geleden.