gezinsbond

De resultaten van het project "Mijn lucht, mijn school" van Greenpeace, met steun van onder andere de Gezinsbond, zijn gekend. Wij zijn niet verrast over de conclusie: in veel van onze scholen is de luchtkwaliteit zorgwekkend of ronduit slecht. Met ons expertenplatform Childproof hameren wij allang op de noodzaak van een kindnorm voor luchtkwaliteit. Dat is nodig want stikstofdioxide in vervuilde lucht heeft een grote impact op de gezondheid, en vooral deze van kinderen.

Na een lange weg is de Europese richtlijn voor de luchtkwaliteit, de zogenaamde NEC- richtlijn, een feit. Dit instrument regelt de nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende en vluchtige organische stoffen. Het Europees Milieu Agentschap berekende dat in België bijna 12.000 mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van de slechte luchtkwaliteit. Het wetenschappelijk bewijs van de negatieve gezondheidsimpact van luchtkwaliteit op (ongeboren) kinderen blijft zich maar opstapelen.

Goed nieuws: in 2015 haalden we overal in België de Europese normen voor fijnstof. Toch is de lucht die we ademen nog niet gezond te noemen. Ook vandaag sterven in ons land elk jaar 10.000 mensen vroegtijdig ten gevolge van fijnstof. In heel Europa gaat het over meer dan 400.000 slachtoffers. Besluit: we hebben strengere normen nodig, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Kinderen beschermen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Van 29 september tot 1 oktober 2014 ging in de Deense stad Odense het tweejaarlijkse congres Child in the City door. Met een 100-tal sprekers en een 200-tal deelnemers uit 35 landen behandelde deze conferentie een breed gamma aan thema's die verband houden met kindvriendelijke steden; participatie, recht op spel, publieke ruimte, speelweefsel, mobiliteit, impact van de crisis…

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Omdat iedereen recht heeft op de bescherming van de gezondheid en een gezond leefmilieu wil Childproof dat er nu werk wordt gemaakt van de bescherming van de gezondheid ten aanzien van verkeersverontreiniging, in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen binnen onze maatschappij. Childproof maakte zijn standpunt bekend op een persconferentie op 6 maart.

Pages