gezinsbond

Na een lange weg is de Europese richtlijn voor de luchtkwaliteit, de zogenaamde NEC- richtlijn, een feit. Dit instrument regelt de nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende en vluchtige organische stoffen. Het Europees Milieu Agentschap berekende dat in België bijna 12.000 mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van de slechte luchtkwaliteit. Het wetenschappelijk bewijs van de negatieve gezondheidsimpact van luchtkwaliteit op (ongeboren) kinderen blijft zich maar opstapelen.

Goed nieuws: in 2015 haalden we overal in België de Europese normen voor fijnstof. Toch is de lucht die we ademen nog niet gezond te noemen. Ook vandaag sterven in ons land elk jaar 10.000 mensen vroegtijdig ten gevolge van fijnstof. In heel Europa gaat het over meer dan 400.000 slachtoffers. Besluit: we hebben strengere normen nodig, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Kinderen beschermen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Van 29 september tot 1 oktober 2014 ging in de Deense stad Odense het tweejaarlijkse congres Child in the City door. Met een 100-tal sprekers en een 200-tal deelnemers uit 35 landen behandelde deze conferentie een breed gamma aan thema's die verband houden met kindvriendelijke steden; participatie, recht op spel, publieke ruimte, speelweefsel, mobiliteit, impact van de crisis…

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Omdat iedereen recht heeft op de bescherming van de gezondheid en een gezond leefmilieu wil Childproof dat er nu werk wordt gemaakt van de bescherming van de gezondheid ten aanzien van verkeersverontreiniging, in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen binnen onze maatschappij. Childproof maakte zijn standpunt bekend op een persconferentie op 6 maart.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als we het hebben over het leefmilieu is het belangrijk ons te realiseren dat kinderen kwetsbaarder zijn voor milieuvervuiling. Die milieuvervuiling heeft een groter effect op hun gezondheid en ontwikkeling. Het is paradoxaal dat onze levensverwachting steeds meer toeneemt, maar dat aan de andere kant steeds meer allergieën, astma en kankers vastgesteld worden, vooral bij kinderen. Uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat ongeveer een zesde van alle overlijdens en ziekten bij kinderen te wijten is aan milieu-factoren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vanuit een kindperspectief is mobiliteit een zeer centraal gegeven. Voor steeds meer beleidsverantwoordelijken moet de veiligheid van kinderen in het verkeer een prioriteit zijn, de nefaste invloed van de uitstoot van het verkeer op de gezondheid (van o.a. kinderen) komt sterker dan ooit naar voor en voor stappende en trappende kinderen ontbreekt op veel plaatsen nog steeds een aangepaste infrastructuur. De voorstelling van het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen roept dan ook verwachtingen op. Zal dit plan, toch met richtinggevende ambities, een antwoord bieden op deze vaststellingen?

Pages