gezinsbond

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Gezinsbond zal samen met COFACE (Confederation of Family Organisations in the European Union) en WECF (Women in Europe for a Common Future) een stand (nummer 30!) bemannen tijdens de Green Week. Deze 4-daagse bijeenkomst (4 - 7 juni) wordt ieder jaar georganiseerd door DG Milieu van de Europese Commissie en heeft dit jaar als thema luchtkwaliteit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober zet de Gezinsbond een grootschalige online bevraging op over gemeentelijk gezinsbeleid.

 

Onder het motto van een gezinsvriendelijke gemeente willen wij in kaart brengen waar gezinnen (on)tevreden over zijn in hun gemeente. Tot half maart kan de online bevraging ingevuld worden. We willen de mening van duizenden mensen te weten komen.

 

Een van de thema’s die we bevragen is ‘milieu en gezondheid'.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Net als vorig jaar doet minister Schauvliege weer een oproep naar gemeenten en provincies om gronden aan te kopen voor bebossing. Ze kunnen hiervoor een projectvoorstel indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. De voorstellen zijn welkom tot maandag 30 april 2012. Minister Schauvliege heeft hiervoor 1 miljoen euro voorzien uit het Bossencompensatiefonds.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Met Pasen 2011 liggen er op de Dag van de Aarde 5.000 paaseieren in het Sint-Annabos. De kinderen mogen ze om 14 uur komen rapen. De organisatoren willen hiermee de aandacht vestigen op de waarde van het Sint-Annabos voor Antwerpen en Vlaanderen.

 

De actie wordt georganiseerd door de Gezinsbond, Bond Beter Leefmilieu, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Trage Wegen, Velt, Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Natuurpunt WAL en Ademloos.

Ze maakten op een persconferentie de doelstellingen van hun actie duidelijk.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Geef ons de ruimte.

Onder die noemer slaan de verschillende milieubewegingen, actiegroepen en de Gezinsbond de handen in elkaar op de Dag van de Aarde. En geen betere plek, vinden ze, om daarvoor te ijveren dan het Sint-Annabos. Want dat moet op termijn plaats ruimen voor de Oosterweelwerf.

In café Radio Minerva op Linkeroever gaven ze gisteren tekst en uitleg. 'Vlaanderen is een bosarme regio. Kinderen hebben nood aan open speelplekken en zuivere lucht. Een bos zorgt voor beide', zegt Erik Grietens van de Bond Beter Leefmilieu.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het St-Annabos is een waardevol bos voor iedereen. Daarom zetten Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt WAL, Ademloos, Gezinsbond, VBV, JNM, GroeNoord, VELT, Trage Wegen hun schouders onder de ‘Dag van de Aarde’ in het St-Annabos Linkeroever. DVV sponsort 5000 eieren die in het bos aan de Scheldedijk verstopt liggen en vanaf 14u45 door kinderen kunnen geraapt worden. Iedereen is welkom vanaf 14 uur. Einde om 15u30. Je mag er tevens infostands en korte toespraken van vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen en een promostand van Oxfam-Wereldwinkel verwachten.

Pages