gezinsbond

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zopas pakte de Gezinsbond uit met een studiedag over de kindnorm. Met dit behartenswaardig initiatief wil de gezinsbeweging bij beleidsmakers een bewustwordingsproces op gang brengen. Zij moeten kinderen beschermen door normen te hanteren die uitgaan van het kind als zwakste schakel. Het gaat daarbij over aspecten als milieu, gezondheid, verkeer en voeding. Naast de fysieke levenskwaliteit van kinderen, zijn wij als Gezinsbond ook bekommerd om hun  psychologisch en emotioneel welbevinden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

13,9% van de Vlaamse kinderen heeft astma. 18% van onze jongeren lijden aan overgewicht. Elk jaar zijn 3.000 kinderen en jongeren het slachtoffer van een verkeersongeval. Onthutsende cijfers, die deze week gepresenteerd werden op een studiedag van de Gezinsbond. Met deze cijfers in het achterhoofd wil de Gezinsbond beleidsmakers bewust maken van de risico's die kinderen dagelijks lopen in het verkeer, door vervuiling van de leefomgeving of door gebrek aan speelruimte.

Pages