gezondheidseffecten

Zonder sjoemeldiesel was uitstootlimiet wél gehaald'

Milieudefensie berekent effect op levensduur

Manipulatie met de uitstoot van dieselauto's heeft ertoe geleid dat Nederland niet voldoet aan de Europese eisen voor luchtkwaliteit. Als diesels de geldende uitstootnormen niet zouden overschrijden, dan was de limiet voor schadelijke stikstofdioxide in de lucht nu bijna overal gehaald.

Dat heeft de actiegroep Milieudefensie berekend op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).