goederenspoor

In Schoten en Merksem is er protest ontstaan tegen de plannen voor de park & ride-zone aan de Keizershoek. Hier wil de stad een grote parkeertoren inplanten, van vijf verdiepingen hoog. De buurt en de lokale sportverenigingen vrezen een verkeersinfarct aan de nu al drukke Bredabaan. De toren komt ook op de reservatiestrook voor de A102 te staan, en daar is Schoten niet over te spreken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Goederenspoor in lange boortunnel of langs E313

Voor de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven komen nog slechts twee tracés in aanmerking. ‘Een gemiste kans om alle goederenvervoer in de stad ondergronds te krijgen’, zegt Jef Rombouts, geestelijke vader van het afgevoerde Ring-tracé.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens nieuwe, wetenschappelijk uitgevoerde metingen in samenwerking met de Universiteit van Gent, werd aangetoond dat in district Merksem het geluidsniveau dermate hoog is dat het schadelijk is voor de inwoners. Ook werd het maximum daggemiddelde voor fijn stof dit jaar (tot 1 december) hier maar liefst 41 keer overschreden.

Met deze nieuwe gegevens wil actiegroep Merksem Leefbaar de overheid wijzen op haar verantwoordelijkheid, zeker met het oog op de nieuw geplande infrastructuur in en rond Antwerpen. Daarom organiseert Merksem Leefbaar hierrond een infoavond.