Greenpeace

 

Het is nog steeds mogelijk om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graden, maar dan zijn wel "snel verregaande en ongeziene veranderingen" nodig. Dat zeggen klimaatonderzoekers in een nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

 

Twee maanden voor de volgende VN-klimaatconferentie brengt het IPCC een nieuw rapport uit. Daarin wordt gewaarschuwd voor de gevolgen als de klimaatdoelstelling niet gehaald wordt.

 

Europese Rekenkamer hekelt gebrek aan beleid tegen 1.000 doden per dag

Dagelijks sterven ruim duizend Europeanen vroegtijdig door luchtvervuiling, maar regeringen doen te weinig om ons tegen de ‘belangrijkste milieubedreiging’ te beschermen. De Europese Rekenkamer komt met een vernietigend rapport.

 

 

Te veel uitstoot? Pas de cijfers aan

Ons land vraagt Europa om de officiële hoeveelheid uitstoot van stikstofdioxides 'naar beneden bij te stellen' zodat we de EU-limiet toch halen. De belangrijkste reden is de onverwacht hogere uitstoot van dieselwagens.

 

De wereld is vergeven van de chemische stoffen. Ze zitten in de verzorgingsproducten die we op onze huid smeren, in het voedsel dat we eten en in de lucht die we inademen. Ze zijn zo alomtegenwoordig dat baby’s met 300 verschillende chemische stoffen in het bloed ter wereld komen. Maar hoe (on)schadelijk zijn al die stoffen? Wéten we dat wel? En wat zit er, om te beginnen, allemaal voor kwalijks in de Vlaamse buitenlucht die onze kinderen inademen?

 

 

Op twee fronten wordt er voor propere lucht aan scholen gestreden. Actiegroep stRaten-generaal bracht metingen van stikstofdioxide in kaart en aan acht scholen werd gisterenochtend actie gevoerd voor propere lucht. De Brederodestraat werd vijf minuten geblokkeerd door schoolkinderen met protestborden. “En we zijn bereid dit elke week te doen”, klinkt het strijdvaardig.

Pages