hart

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Luchtvervuiling kan jonge hersenen danig irriteren dat het later voor psychische problemen zorgt, zo stelt een studie gepubliceerd in het vakblad Environmental Health Perspectives.

Wanneer muizen van twee weken oud werden blootgesteld aan fijn stof, vertoonden hun hersenen een vorm van beschadiging die overeenstemt met hersenschade die wordt vastgesteld bij mensen met autisme en schizofrenie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Luchtvervuiling is niet enkel gevaarlijk voor de longen. Uit Brits onderzoek blijkt dat wie blootgesteld is aan vuile lucht ook een groter risico loopt op een onregelmatige hartslag en bloedklonters in de longen.

Wetenschappers van de London School of Hygiene and Tropical Medicine onderzochten de medische gegevens van inwoners van Engeland en Wales tussen 2003 en 2009. Ze stelden vast dat er een verband is tussen blootstelling aan luchtvervuiling en cardiovasculaire problemen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bij het effect van fijnstof op de longen en het hart zijn vooral de herkomst en chemische samenstelling van deeltjes belangrijk. Deze factoren zijn van groter belang dan de massa van de deeltjes, concludeert Maciek Strak. Promovendus Strak onderzocht welke fijnstofcomponenten het schadelijkst zijn voor longen en hart. Daar was nog weinig over bekend. Tijdens het onderzoek werden 31 gezonde, niet-rokende jonge vrijwilligers op vijf locaties herhaaldelijk vijf uur blootgesteld aan fijnstof.