haven

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Uit de voorlopige resultaten van een studie die studenten economie hebben gemaakt in opdracht van Doel 2020 blijkt dat de Antwerpse haven op Linkeroever ondermaats presteert inzake tewerkstelling.

Uit de studie blijkt ook dat op de industrieterreinen en KMO-zones van Sint-Niklaas méér mensen tewerkgesteld zijn dan in de ganse Waaslandhaven... Die terreinen in Sint-Niklaas hebben nochtans een oppervlakte minder dan 1/10 van de Waaslandhaven! Op de industrieterreinen en KMO-zones werken 27 werknemers/ha. In de Waaslandhaven slechts 2,5/ha.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het havenverkeer is niet verantwoordelijk voor de chaos op de Antwerpse ring. Dat is de conclusie die men kan trekken na een nieuwe verkeerstelling van het Antwerpse Havenbedrijf.

'Niemand geloofde ons toen we zes jaar geleden via een verkeerstelling tot de conclusie kwamen dat slechts 4,1 procent van het verkeer op de wegen rond Antwerpen havengerelateerd vrachtverkeer was', zei de Antwerpse schepen voor de Haven Marc Van Peel (foto) gisteren bij de voorstelling van een nieuwe telling. 'De nieuwe cijfers tonen een gelijkaardig percentage van 4,6 procent'.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Van alle vrachtwagens die op een doordeweekse dag de snelwegen rond Antwerpen aandoen, is gemiddeld 24 procent bestemd voor de Antwerpse haven. Meer dan de helft is doorgaand verkeer, en ongeveer een kwart heeft een lokale bestemming, ergens in Antwerpen of in het Waasland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Gemeentelijk Havenbedrijf, verkregen uit metingen met 67 camera's.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Voor ACW-Antwerpen moet het Masterplan 2020 met de Oosterweelverbinding nog steeds volledig worden uitgevoerd. Antwerpen gaat daarmee in tegen de ACWstudiedienst.

De studiedienst van ACW oordeelt dat met de financiële problemen het beter zou zijn om de dure Oosterweelverbinding uit te stellen.

Vlaanderen staat volgens de christelijke werknemerskoepel voor andere prioriteiten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Antwerpse stadsbestuur verhoogt haar bijdrage aan de financiering van de Oosterweeltunnels; van 61,5 miljoen euro naar 84 miljoen euro, plus nog eens een extra prefinanciering aan Vespa van 70 miljoen euro. Dat is aanzienlijk meer dan aanvankelijk gepland, maar zowel burgemeester Patrick Janssens als schepen voor financiën Luc Bungeneers zijn formeel: «Dit leidt niét tot een belastingverhoging.» Het Gemeentelijk Havenbedrijf doet ook een duit in het zakje: 172,5 miljoen euro.

Pages