hernieuwbare energie

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag, dinsdag 23 september, vindt in New York een klimaattop plaats die de strijd tegen klimaatverandering opnieuw op kruissnelheid moet brengen. MO* legt uit waar het juist om gaat.

1. Waarover gaat het juist?

Ban Ki Moon, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, roept vandaag wereldleiders en vertegenwoordigers van het middenveld en het bedrijfsleven bijeen in New York om de strijd tegen klimaatverandering opnieuw prominenter op de politieke agenda te plaatsen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorige week publiceerde de Deense klimaatcommissie in opdracht van de Deense overheid een rapport, dat aangeeft hoe Denemarken 100% hernieuwbare energie kan produceren tegen 2050. Dankzij de omschakeling naar een volledig hernieuwbaar energiesysteem, kan Denemarken minstens 75% CO2 reduceren tegen 2050. Door daarnaast in te zetten op reducties in andere sectoren -in het bijzonder in de landbouw - kan Denemarken haar uitstoot met meer dan 80% reduceren.