historisch tracé

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Geachte heer Luwel,

Tijdens ‘Wakker op Zondag’ op ATV deed u inzake de Oosterweelverbinding twee uitspraken die mijn wenkbrauwen deden fronsen. Samenvattend was uw stelling:

  1. Het Meccano-tracé is weliswaar beter dan het BAM-tracé maar er is geen maatschappelijk draagvlak voor;
  2. Bijgevolg, gezien de dringende nood, moeten we snel snel met het BAM-tracé aan de slag.
  3. Dit vraag uiteraard om een reactie.