Hollandse knoop

Kort antwoord: 

Eerst waren het er volgens BAM 18, maar volgens de plannen van BAM van 2012, zijn er 29 baanvakken, waarvan 6 pechstroken, maar die plannen zijn volgens BAM totaal verouderd, nu is alles geoptimaliseerd en zijn er slechts 27 baanvakken, waarvan 4 pechstroken.

Maar... uiteraard krijgen we de nieuwe plannen niet te zien.

Voor wie het zich nog herinnert: BAM heeft exact hetzelfde spel gespeeld met de 18 baanvakken van de viaducten aan het sportpaleis en met alle andere verbredingen van de Ring. Eerst beweren dat het aantal baanvakken niet klopt, daarna zeggen dat de plannen weliswaar kloppen, maar dat de plannen verouderd zijn om daarna te moeten bekennen dat het aantal baanvakken toch overeenkomt met deze van hun "verouderde" plannen. Uiteindelijk komen we dus wel de waarheid te weten, maar het kost iedere keer een paar jaar. Tijd en geld dat ze ondertussen niet in een goed plan hebben gestoken.

 
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De hotspot van het hele BAM tracé is de plaats aan het Sportpaleis. Ten tijde van de Lange Wapperbrug bracht het internationale studiebureau ARUP/SUM uit dat daar een 18 baanvakken brede viaduct gepland is die de leefbaarheid van de omliggende wijken onmenselijk zou maken.

Op de maquette van de Lange Wapper in het Felixpakhuis had de BAM zorgvuldig dit stuk van aansluiting van de ring op de Lange Wapper uit beeld gehouden. De maquette stopte, niet toevallig, nog voor het Sportpaleis.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een heel goeie avond. Het Antwerpse stadsbestuur is verdeeld over de overkapping van de Ring, en dan meer bepaald over het vasthouden aan het BAM-tracé langs het Sportpaleis. Na het wekelijkse college werd de pers gemeld dat er een brief over die overkapping en het vasthouden aan het BAM-tracé was vertrokken naar Vlaams minister van openbare werken Hilde Crevits, unaniem gedragen door de hele ploeg van burgemeester De Wever. Maar even later maakte de Open Vld, coalitiepartner in het stadsbestuur, bekend dat ze zich niet aansluit bij de inhoud van de brief.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op vraag van Groen kwamen Antea en de BAM het PlanMER Oosterweelverbinding toelichten op de Antwerpse gemeenteraadscommissie mobiliteit van 26 maart 2014.
Wouter Van Besien, gemeenteraadslid voor Groen, ondervroeg de mensen van Antea en de BAM over de overkappingsmogelijkheden van het BAMtracé
CONCLUSIE:
Het BAM-trac& kan niet overkapt worden ter hoogte van weefzones en aansluitingscomplexen, zoals de zone aan het Sportpaleis en het Hollands Complex.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De bewoners in de omgeving van de Noordersingel in Borgerhout willen niet dat de Sinksenfoor naar hun buurt komt. Zij willen dat de elf hectaren van de voormalige spoorsite omgevormd worden tot een parkdomein, en in zo'n Park Spoor Oost is volgens hen dan ook geen plaats voor de Sinksenfoor. De verontruste bewoners hebben zich nu verenigd in een buurtcomité, en eisen inspraak bij stad en district.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Terecht wees uw krant op de beruchte paperclip, nu de Hollandse knoop, nabij Deurne die een 'zwart beest' wordt genoemd. Maar er is nog een tweede 'zwart beest', namelijk de Oosterweelknoop aan het Noordkasteel.

In het MER-rapport worden de effecten van deze combinatie van een verkeerswisselaar en een afrit geminimaliseerd, want er woont toch niemand. Deze knoop situeert zich tussen de tunnelmonden van de Scheldetunnels en de tunnels richting Merksem en Deurne.

Pages