Hollandse knoop

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De bewoners in de omgeving van de Noordersingel in Borgerhout willen niet dat de Sinksenfoor naar hun buurt komt. Zij willen dat de elf hectaren van de voormalige spoorsite omgevormd worden tot een parkdomein, en in zo'n Park Spoor Oost is volgens hen dan ook geen plaats voor de Sinksenfoor. De verontruste bewoners hebben zich nu verenigd in een buurtcomité, en eisen inspraak bij stad en district.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Terecht wees uw krant op de beruchte paperclip, nu de Hollandse knoop, nabij Deurne die een 'zwart beest' wordt genoemd. Maar er is nog een tweede 'zwart beest', namelijk de Oosterweelknoop aan het Noordkasteel.

In het MER-rapport worden de effecten van deze combinatie van een verkeerswisselaar en een afrit geminimaliseerd, want er woont toch niemand. Deze knoop situeert zich tussen de tunnelmonden van de Scheldetunnels en de tunnels richting Merksem en Deurne.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Altijd Antwerpen

Wie het dossier van de Oosterweelverbinding een beetje volgt - en doen we dat niet met zijn allen - weet dat een van de innovatieve elementen in het mobiliteitskluwen de 'Hollandse knoop' is.

Die vervangt de verfoeide paperclip door een vereenvoudigd systeem van op- en afritten. Samen nog steeds goed voor 18 rijstroken, maar we gaan niet zeuren.

Pages