Igor Rogiers

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering wil havenzone maken van de gemeente Doel en de omliggende gebieden. Vooraleer het zover is moet het gebied, dat nu als woonzone ingekleurd staat op de plannen, omgezet worden naar havengebied. Voor de derde keer lukt dit niet. De auditeur van de Raad van State geeft een negatief advies voor de bestemmingswijziging in het GRUP omdat de Vlaamse overheid de Europese milieurichtlijnen niet goed zou naleven.