industrie

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bijna 2.500 hectare landbouwgrond, omgerekend: bijna 5.000 voetbalvelden, kreeg de voorbije drie jaar een ‘harde’ nieuwe bestemming. Dat blijkt uit het antwoord van minister Muyters op een vraag die ik hem daarover stelde.

Netto daalt het aantal landbouwgronden: op dit moment telt Vlaanderen 788.400 ha aan landbouwgebied. Met deze dalende trend komt de bodemgrens van 750.000 ha die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vooropgesteld werd, in zicht.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het jaar is nog maar pas begonnen en we kampen alweer met te hoge fijn stof concentraties in de omgevingslucht.

In onderstaande tabel wordt per meetstation het aantal dagen weergegeven waarop de daggemiddelde PM10 concentratie hoger was dan 50 µg/m3.

Volgens de EU richtlijn 2008/50/EG mag de daggemiddelde PM10 concentratie maximaal 35 dagen per jaar hoger zijn dan 50 µg/m3.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De norm voor fijn stof is dit jaar al 16 keer overschreden. Dat is drie keer zo veel als in 2010 en verwacht wordt dat de Vlaamse lucht de komende maanden nog vaak tot smog zal verworden.

 

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) waarschuwt ook dat de nieuwe inschrijvingstaks de concentraties zal doen toenemen (DM 21/11). Maar wat is fijn stof ook alweer en wat doet het met u?

Wat is fijn stof?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België heeft een landoppervlakte van 30.528 km², waarvan meer dan 1/5 bestaat uit bebouwde gronden (en aanverwante terreinen). Het grootste deel van die terreinen is voor residentieel gebruik (8,4%), of voor vervoer en telecommunicatie (6,5%). In 2001 was 18,7% van het grondgebied bebouwd, in 1985 slechts 15,2%, In 1976 7,2%. Dat blijkt uit statistische gegevens van de FOD Economie.