infoavond

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hoe zwaar wordt het Sint-Annabos én onze hele woonomgeving bedreigd door het Valentijnsakkoord van de Vlaamse regering én het Antwerpse college?

 

Donderdag, 3 April, 2014 - 19:30
Locatie: Hof ter Schelde

August Vermeylenlaan 6
2050 Antwerpen

 

Beste bewoners van  Linkeroever, Zwijndrecht/Burcht en omgeving,

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BAM, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel heeft een plan-MER laten opmaken voor de Oosterweelverbinding. Na een eerste grondig onderzoek vielen drie van de acht alternatieven af. In een tweede onderzoek werden de vijf overblijvende alternatieven getest op het vlak van mobiliteit. Vervolgens werden ze getoetst op hun milieueffecten (lucht, geluid, gezondheid, enz.). Deze resultaten worden getoond tijdens een infoavond op donderdag 12 december om 20 uur.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Meer dan 150 mensen kwamen gisteren in een aula in Campus Drie Eiken opdagen voor de infoavond over de Oosterweel. De twee uur durende technische uitleg van het panel verstomde het publiek.

Onderzoekers bespraken gisteren in de aula uitgebreid de vijf mogelijke trajecten om de mobiliteitsproblematiek in Antwerpen op te lossen. Maar de meeste toeschouwers waren achteraf met de vaak moeilijke uitleg niet zo gediend.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een snelweg rond de stad, een overkapte ring en een ambitieus openbaarvervoersnet
 

De Vlaamse regering plant al jaren de zogenaamde Oosterweelverbinding, een nieuwe snelweg tussen Linkeroever en Deurne/Merksem. Om redenen van gezondheid, milieu, mobiliteit en stadsontwikkeling vinden de Antwerpse actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal dat geen goed idee. In oktober 2009 slaagden ze erin om het BAM-tracé weg te laten stemmen in een volksraadpleging. Maar de regering blijft tot vandaag vasthouden aan dit tracé.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beste sympathisant,

 

Actievoeren kunnen we, financiële steun vragen zijn we aan het leren ;-)
Het bewijs daarvan: in onze vorige mail ontbraken enkele belangrijke gegevens.

 

Ademloos wordt 4 jaar.
Onze cadeautip: 4 euro (of meer).

 

Met deze kleine bijdrage schenkt u ons de nodige ademruimte om onze strijd voor een gezond Antwerpen verder te zetten.
2012 wordt het belangrijkste jaar voor deze stad; het is erop of eronder. Wie weet zijn we volgend jaar overbodig. Stel u voor …