Infrabel

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Rekenhof heeft een kritisch rapport gepubliceerd over de structuur en financiële toestand bij de spoorwegen. Het rapport kwam er op vraag van de minister van Overheidsbedrijven en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, naar aanleiding van de gewijzigde structuur van de NMBS-groep (sinds 2005) en de daaruit voortvloeiende geldstromen tussen de verschillende filialen. Het rapport is overgemaakt aan het parlement.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Schoten hebben het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Infrabel vrijdag het startschot gegeven van een reeks infomarkten over twee grote, met elkaar verbonden mobiliteitsprojecten in de regio Antwerpen.
Het gaat om de vernieuwing van de E313 en de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven.
In Schoten kwamen er vrijdagnamiddag zowat 150 geïnteresseerden. Vanaf begin maart kunnen suggesties worden geformuleerd voor de lopende studies voor het milieueffectenrapport.
De komende weken zijn er nog infomarkten in Antwerpen, Lier, Ranst en Boechout.