infrastructuur

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De regering Peeters II gaat de laatste rechte lijn in om haar engagementen waar te maken uit het Pact 2020. Daarin nam de regering zich voor om van Vlaanderen een sociale, economische en ecologische topregio te maken.

Wie de Septemberverklaring van minister-president Kris Peeters beluistert, stelt vast dat ‘sociale’ en ‘economische’ pijlers bovenaan het prioriteitenlijstje van de Vlaamse regering staan. Van ecologische maatregelen is amper sprake. Terwijl de urgentie daar dag na dag toch toeneemt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Deze week zijn naast de resultaten van het Planbureau over onze toekomstige mobiliteit ook de resultaten bekend gemaakt van het jaarlijkse Onderzoek Verplaatsingsgedrag. Dat onderzoek met medewerking van het Instituut voor Mobilteit (IMOB) van de Universiteit van Hasselt onderzoekt onze mobiliteit.

Uit die studie is gebleken dat in vergelijking met vorig jaar we ons per dag iets minder vaak verplaatsen, maar we wel meer kilometers afleggen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zondag vond een succesvolle picknick plaats op de Anspachlaan aan de Beurs in hartje Brussel. Volgens de deelnemers moet Brussel werk maken van een mobiliteitsplan dat zorgt voor minder auto’s en meer openbaar vervoer en fietsers in de stad.

Diezelfde avond werd in de tv-journaals gewaarschuwd voor verkeerschaos in Brussel, omdat door wegwerkzaamheden de Wettunnel en de Jubelparktunnel enkele maanden afgesloten worden voor het verkeer.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

We rijden minder met de auto en hopelijk vermindert dat ook het aantal files. Maar vlot verkeer is onmogelijk zonder een grondige aanpassing van ons mobiliteitsbeleid.

Er komen steeds meer initiatieven om de mobiliteit te verbeteren, zoals ontrading en betere alternatieven. Maar ook drastische oplossingen hebben hun grenzen. Trends nam zes maatregelen onder de loep.

Betere infrastructuur

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Eens temeer shockerend is het artikel in Knack van 9 november (p. 30-31), over het zwaar gecontesteerde shoppingscentrum Uplace dat men bij Machelen wil bouwen. Walter Pauli brengt het in verband met de slotfase van de regering Peeters I die  vlak voor de verkiezingen van 7 juni 2009 niet langer onder de controle stond van het parlement. Toen mocht iedere minister “... (peperdure) projecten indienen voor zijn eigen ‘publiek’”.  Meteen was iedere kritiek dan ook verdwenen en dit voor jaren.

Pages