infrastructuurprojecten

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen
 
BRUSSEL 27/03 (BELGA) = De bevoegde commissie van het Vlaams parlement heeft donderdag het decreet voor de versnelde realisatie van complexe investeringsprojecten goedgekeurd. Een grondig vooroverleg en betere inspraak van de burgers moeten ervoor zorgden dat grote projecten niet langer worden vastgereden in procedureslagen. Zeven criteria bepalen wat wel of niet te boek mag worden gesteld als 'complex project'.
Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De informatie over de vele infrastructuurprojecten in de Antwerpse regio is sinds gisteren summier maar overzichtelijk te vinden op een nieuwe website. ‘De kersverse portaalsite van Poort Oost Antwerpen geeft een overzicht van de geplande grote infrastructuurprojecten aan de oostelijke toegangspoort van de stad', zegt Erika Decorte, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. Er wordt informatie gegeven en er is een overzichtskaart om de projecten te situeren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

"Ik wil dat men binnen twee jaar kan zeggen: 'Antwerpen' was de start van de verwezenlijking van een echt pan-europees transportnetwerk." Dat zei Europarlementslid Simpson na afloop van de TEN-T Days.

De tweedaagse conferentie bracht in de Antwerpse Elisabethzaal 700 ministers, parlementsleden, politici en stakeholders samen om het startsein te geven van de implementatie van het ambitieuze voorstel van de Europese Commissie om de Transeuropese Transportnetwerken (TEN-T) naar een hoger niveau te brengen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Groen! daagt stad voor rechtbank voor kappen bomen

Groen! district Antwerpen blijft zich verzetten tegen de kap van de lindebomen op de De Keyserlei. ‘Voor het eerst spant Groen! district Antwerpen een kortgeding in', zegt voorzitter van Groen! District Antwerpen Hugo Van Dienderen. ‘Het is het enige democratische middel dat we nog niet aangewend hebben.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Deze week sloot het Vlaams Parlement haar deuren voor het zomerreces. Een goed moment om met de oppositie het parlementaire werk te evalueren met 3 fractievoorzitters: Filip Watteeuw (Groen!), Sas Van Rouveroij (Open VLD) en Lode Verreeck (LDD).

 

Een voorbeeld: de Raad van State

De parlementaire meerderheid heeft zich al een aantal keren laten misbruiken door de Vlaamse regering door met "voorstellen van decreet" te komen, voorstellen van Vlaamse wetten, en niet met "ontwerpen van decreet".