inspraak

Alleen het toeval heeft ze op dezelfde dag laten plaatsgrijpen, maar de twee grote nieuwsfeiten van gisteren, het Oosterweelakkoord en de Nederlandse verkiezingen, hebben toch nog iets anders gemeen dan hun datum. Beide stellen ze de vraag naar hoe de democratie functioneert. In het Nederlandse geval ging het om de (vaak overtrokken en eenzijdig geformuleerde) vraag of het brede wantrouwen in de politiek ook daar via de radicaal-rechtse Geert Wilders (PVV) zou leiden tot het verder rollen van de vermeende ‘populistische golf’ tegen de klassieke politiek.

De randgemeenten rond Antwerpen eisen dringend gehoord te worden door de overkappingsintendant. Die werkt volop aan een oplossing voor het vastgelopen Oosterweeldossier. Ook de Antwerpse actiegroepen zeggen zich te vinden in zo'n Oosterweel light, waarbij het doorgaande verkeer op een tracé weg van de stad zal worden gestuurd en door de haven. Onder meer via de nieuw aan te leggen A102. De betrokken gemeentebesturen zijn echter nog niet gehoord. Zij eisen inspraak.

 

Wakker op Zondag ontvangt Europarlementslid Kathleen van Brempt over de politieke actualiteit. Jamal Ben Saddik is een kickboxer met een missie. En wetstraatjournalist Ivan De Vadder treedt nu ook op voor het goede doel. En de burger vraagt en krijgt steeds meer inspraak.  Tijd voor een debat.

Voor er spades in de grond gaan moet de bevolking gehoord worden.
Bekijk de Wakker op zondag over inspraak: http://atv.be/programmas/wakker-op-zondag vanaf 27:35

Maandag start fase C: werken aan de Katwilgweg. De grootste impact volgt met fase A, van januari tot mei. Dan wordt de zuidzijde van de Blancefloerlaan afgesloten en moet alle verkeer via de noordzijde. FOTO GVA

Aquafin start maandag werken met ‘grote verkeersimpact’


 
 Aquafin start maandag werken met ‘grote verkeersimpact’ 

Linkeroever 

 Maandag start Aquafin op Linkeroever werken om het regen- en afvalwater apart op te vangen. Dan zal vooral vanaf januari leiden tot zeer zware verkeershinder langs de Blancefloerlaan.
 

Tags: 

Er lopen enkele klachten tegen de bouw van nieuwe kantoren op Post X. FOTO WIM HENDRIX


Buurt betreurt gebrek aan inspraak bij Post X

 
Bewoners uit Zurenborgwijk bezorgd over tien hoge torens 

 
Tientallen bewoners uit de wijk Zurenborg hebben tijdens een infovergadering hun bezorgdheden geuit over de bouw van de tien hoge gebouwen naast de Antwerpse Ring, bekend onder de naam Post X. Ze vrezen voor zware gevolgen op het vlak van mobiliteit en leefbaarheid.
 

Tot ergernis van de overheid procederen steeds meer burgers en milieuverenigingen tegen haar beslissingen. Die trend zal nog toenemen, zegt milieujurist en advocaat Hendrik Schoukens. Een verhaal over Essers, Oosterweel, Saeftinghe, Uplace en de Klimaatzaak. En over rivieren die rechten krijgen.

Tags: 

Acht startmomenten in het hele district

Tijdens een eerste van in totaal acht startmomenten is de burgerbegroting 2016-2017 maandag van start gegaan. Er was het meeste consensus over de thema’s groen in straten en bewonersgroepen.

Via de burgerbegroting beslissen inwoners van het district Antwerpen zelf over de besteding van middelen van het district. Het gaat over 1,1 miljoen euro, of 10 procent van de jaarbegroting.

Experts verbolgen over oproep Galant

Adviezen om verkeersveiligheid te verhogen “al lang beschikbaar”

“Een blamage voor de studies en onderzoeken”, noemen experts de noodkreet richting burgers van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR). “Het ontbreekt haar gewoon aan moed.” Ze liggen zomaar op tafel, zeggen de experts. “Plannen en voorstellen waarvan we wéten dat ze een impact zullen hebben”, zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters. Maar die worden niet in de praktijk gebracht.

Pages