Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (IARC), een agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), classificeert luchtvervuiling voortaan als kankerverwekkend. Het IARC kwam tot deze conclusie na een review van meer dan 1.000 wetenschappelijke onderzoeken uit de vijf continenten. Volgens het IARC zijn er voldoende bewijzen om te stellen dat blootstelling aan luchtvervuiling longkanker veroorzaakt.