IRCEL

BRAL organiseerde laatst een infoavond over de luchtkwaliteit in Brussel. Daar is de laatste jaren heel wat om te doen, aangezien we beetje bij beetje weet beginnen te krijgen welke de impact is van luchtvervuiling op ons lichaam. Meten is weten, dat bevestigde het exposé van Olivier Brasseur, onderzoeker bij Leefmilieu Brussel.

afbeelding

De luchtkwaliteitsindex wordt niet alleen bepaald door de fijnstofconcentraties, maar ook door de concentraties van stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2) en ozon (O3). Op dagen met veel wind, regen en aanvoer van maritieme lucht zijn de fijnstofconcentraties (zeer) laag. Ook de NO2 en SO2 concentraties zijn dan laag.

afbeelding

 Expert weerlegt dat Zaventem grootste luchtvervuiler is

De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) maakt brandhout van de uitspraak van 'burgerproject' Cœur Europe dat de luchthaven van Zaventem de eerste bron is van luchtvervuiling in Brussel en de aangrenzende gemeenten. "Het wegverkeer is en blijft de belangrijkste luchtvervuiler."

Pages