Jan Peumans

"Vlaamse regering holt controlerecht Vlaams Parlement uit"

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens Vlaams parlementslid Lode Vereeck (Open VLD) is het als burger gemakkelijker om bepaalde documenten in te kijken dan als volksvertegenwoordiger. Ook Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) stoort zich aan het gebrek aan transparantie. Zo getuigen beiden vandaag in De Morgen.
 

Tags: 

Alternatieven Oosterweel zijn goedkoper

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

nvdr: wat de woordvoerder van BAM hier verklaart vergroot alleen de zaak:

1) de tracés die onderzocht worden worden verondersteld gelijkwaardig bestudeerd te worden, maar BAM stopt nooit om met het geld van de belastingbetaler haar voorsprong verder uit te bouwen én zo de  andere indieners verder uit de race te duwen.
2) de MKBA van 14 miljard waarmee geschermd wordt is tartend incorrect. Dit is het BAM tracé zonder enige vorm van sturing, wat natuurlijk volstrekt ongewenst is, dus niet weerhouden.

Tags: 

Raad van State fnuikt toezicht Rekenhof op Oosterweel

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Raad van State heeft een negatief advies uitgesproken over het 'decreet-Peumans', een voorstel van decreet dat de transparantie moet garanderen bij de controle op grote infrastructuurwerken zoals Oosterweel. Volgens de raad is het voorstel ongrondwettelijk.

Tags: