Jan Peumans

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

nvdr: wat de woordvoerder van BAM hier verklaart vergroot alleen de zaak:

1) de tracés die onderzocht worden worden verondersteld gelijkwaardig bestudeerd te worden, maar BAM stopt nooit om met het geld van de belastingbetaler haar voorsprong verder uit te bouwen én zo de  andere indieners verder uit de race te duwen.
2) de MKBA van 14 miljard waarmee geschermd wordt is tartend incorrect. Dit is het BAM tracé zonder enige vorm van sturing, wat natuurlijk volstrekt ongewenst is, dus niet weerhouden.