Joke Schauvliege

Weinig ministers krijgen zo veel kritiek als Schauvliege. Een bouwvergunning voor Uplace, een kapvergunning voor het transportbedrijf Essers, groen licht voor meer vogelverdelging: altijd gaat de zwartepiet naar de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. 'Ach wat. Ik wil resultaten behalen, of dat nu storm met zich meebrengt of niet.'

Joke Schauvliege © Dieter Telemans

Allemaal goed en wel dat boscompensatiefonds en de vele hectare bos die we daarmee kunnen betalen. Alleen is er jammer genoeg nergens plaats voor een bos in Vlaanderen. Hebt u zich deze bedenking ook al gemaakt? Wel, ze is helemaal fout.

Bert De Somviele is directeur van Bos+, de vereniging die strijdt voor meer bos in Vlaanderen. Hij is blij met de aandacht die er nu bestaat voor het boscompensatiefonds – al was het maar omdat het huidig systeem veel tekortkomingen heeft.

Wat gaat er fout met het huidig boscompensatiesysteem?

afbeelding

Het Rekenhof gaat het beleid van de Vlaamse regering rond ontbossing en boscompensatie tegen het licht houden. Het is niet de eerste keer dat het bosbeleid voorwerp van controverse is.

Het Rekenhof voert een audit uit van het bosbeleid in Vlaanderen, en meer bepaald de compensatieregeling bij ontbossing. De aandacht van het hof, dat in het beleidsdomein leefmilieu, energie en natuur (LNE) graaft, werd op dit thema gevestigd doordat het zo opvallend vaak voorkwam in parlementaire vragen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De mens is een vervelende bijzaak geworden tussen de spreadsheets

"Sommige landen hebben een minister van Leefmilieu, wij hebben er een Tegen",  zo stelt Jeroen Olyslaegers in De Morgen naar aanleiding van de repliek van Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege gisteren in het Vlaams Parlement over de aankoop van 20 ton schone lucht in het buitenland:

Pages